Warszawska Organizacja Turystyczna będzie prowadzić działalność gospodarczą

Logotyp WOT

8 września 2020 odbyło się – w trybie online – Walne Zebranie Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Wprowadzono zmiany w statucie, które umożliwiają między innymi prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Krok ten ma pozwolić przede wszystkim na wdrożenie nowych narzędzi promocji i marketingu w stowarzyszeniu, stworzyć w dłuższej perspektywie nowe metody dotarcia do konsumentów z ofertami członków WOT oraz wypracować dodatkowe źródła finansowania organizacji.
WOT liczy obecnie 117 członków.

WOT: u nas skorzystacie z bonu turystycznego