Warszawa da więcej pieniędzy Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Prezydent Warszawy po raz drugi z rzędu postanowił zwiększyć o 300 tys. zł składkę z tytułu członkostwa samorządu stolicy w Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki dodatkowym środkom zarząd Organizacji będzie mógł zwolnić z tegorocznej składki członkowskiej dotkniętych skutkami pandemii przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Barbara Tutak, prezes WOT, podkreśliła: „WOT w 2021 roku bardzo aktywnie lobbowała do rządu na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców, dzieliła się informacją potrzebną do zarządzania usługami w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Aktywnie promowała miasto w kontekście wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) w usługach oferowanych przez członków stowarzyszenia.

Dla Organizacji był to kolejny rok wzmożonej aktywności, bo pandemia zmieniła jedynie priorytety, ale nie zmniejszyła ilości działań. Wręcz przeciwnie: było ich w 2021 r. dużo więcej w takich obszarach jak: wymiana informacji i dzielenie się wiedzą, stałe monitorowanie rynku i obserwowanie nowej turystycznej rzeczywistości.

W uzasadnieniu do zwiększenia składki Miasta wymienialiśmy takie argumenty jak stopniowe odmrażanie turystyki, które następowało w 2021 r. bardzo powoli (od 4 do 30 maja) i w różnych terminach i przy ciągłym zachowaniu limitów.

Praga odNova – multimedialny przewodnik po warszawskiej Pradze