Warimpex traci przez sytuację w Rosji

archiwum Warimpex

Trudna sytuacja na rynku rosyjskim i osłabienie rubla wywierają w dalszym ciągu wpływ na wynik spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Wyniki hoteli niezwiązanych z Rosją były dobre na wszystkich rynkach – obłożenie i ceny pokoi w większości hoteli wzrosły, a wskaźnik zysku NOP na każdy dostępny pokój wzrósł o 14 proc.

Spółka działa w 7 krajach europejskich. Do najbardziej spektakularnych hoteli, których Warimpex jest właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym, należą: hotel andel’s w Łodzi, hotele marki angelo w Pradze, Pilźnie i Katowicach, hotel lotniskowy marki angelo w Bukareszcie, hotel Kempinski w Wiedniu, hotel Crowne Plaza na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg oraz hotel InterContinental w Warszawie.

Słaby rubel spowodował niestety spadki przychodów ze sprzedaży w hotelach w Petersburgu i Jekaterynburgu. Przychody ze sprzedaży w hotelach rosyjskich były niższe od ubiegłorocznych w tym samym okresie o ok. 34 proc.. Również sytuacja w hotelu Dvorak w czeskich Karlovych Varach nie wykazała do tej pory oznak poprawy. Chociaż hotel skierował swoją ofertę również do gości spoza Rosji, nowa strategia nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w przychodach ze sprzedaży. W konsekwencji hotel Dvorak zanotował spadek przychodów o ok. 36 proc..

Ta sytuacja wywarła następujący wpływ na wyniki za trzy pierwsze kwartały 2015 r.: Całościowe przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli spadły w tym okresie o 12 proc., do 41,6 mln EUR. Przychody ze sprzedaży spadły o 18 proc., z 55,9 mln EUR do 46,1 mln EUR. Wskaźnik EBITDA wzrósł co prawda o 19 proc., z 13,6 mln EUR do 16,3 mln EUR, ale EBIT spadł z 4,5 mln EUR do minus 13,0 mln EUR. To obniżenie wynika głównie z ujemnego wyniku odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości aktywów. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures pogorszył się z minus 16,2 mln EUR do minus 18,7 mln EUR. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta zmiana, na którą negatywny wpływ miały wahania kursowe, ma charakter niepieniężny. Wynik z joint ventures wzrósł z 1,1 mln EUR do 11,6 mln EUR, dzięki sprzedaży hotelu andel’s Berlin. Ostatecznie – w związku z ujemnymi efektami wyceny aktywów i różnic kursowych – Grupa Warimpex odnotowała ujemny wynik netto za okres, w wysokości minus 31,6 mln EUR, w porównaniu z minus 10,9 mln EUR w roku ubiegłym.

Franz Jurkowitsch, prezes Warimpex, powiedział: “Chociaż poprawa sytuacji gospodarczej w Rosji według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w dalszym ciągu jest bardzo niepewna i uzależniona głównie od czynników geopolitycznych, to widać »światełko w tunelu«. Eksperci MFW prognozują minimalny wzrost w 2016 r. na poziomie 0,5 proc.. Taka perspektywa napawa nas optymizmem na nadchodzący rok, gdyż w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej, będziemy notować wzrosty wartości aktywów.”

Mimo skutków trudnej sytuacji na rynku rosyjskim, spółce Warimpex udało się też osiągnąć kilka znaczących sukcesów – zarówno po stronie transakcyjnej, jak i deweloperskiej. Pod koniec września nastąpiła sprzedaż, na rzecz prywatnego inwestora, większościowego udziału w hotelach angelo i Liner na terenie międzynarodowego portu lotniczego Kolcowo w Jekaterynburgu. Niedawno przekazano najemcy także wyremontowany biurowiec Erzsébet Office w Budapeszcie. W Berlinie na początku września dokonano natomiast zamknięcia transakcji sprzedaży hotelu andel’s, która przyniosła ok. 10 mln EUR zysku.

Franz Jurkowitsch skomentował: „Wycofanie się z Jekaterynburga nie oznacza wyjścia z Rosji, która pozostanie jednym z naszych głównych rynków, gdzie kontynuujemy z sukcesem rozwój projektu AIRPORTCITY St. Petersburg i gdzie wciąż dostrzegamy ogromny potencjał. Pod koniec czerwca ukończono na tym terenie biurowiec Zeppelin, a najemcy już się do niego wprowadzili. Zamierzamy kontynuować nasze aktualne projekty deweloperskie w ramach istniejących możliwości i wykorzystywać dobry klimat transakcyjny także w przyszłości, dokonując racjonalnych sprzedaży nieruchomości. Równocześnie stale pracujemy nad poprawą wyników naszych hoteli i wzmocnieniem naszych podstaw finansowych.”