W styczniu wzrósł popyt na loty pasażerskie

archiwum airfrance.com

Stowarzyszenie IATA ogłosiło wyniki lotniczego ruchu pasażerskiego w styczniu 2014. Popyt mierzony wskaźnikiem RPK (Revenue Passenger Kilometer) wzrósł w stosunku do stycznia 2013 roku o 8 proc w stosunku do grudnia 2013 – o 6,8 proc. Obłożenie wzrosło o 6,7 proc. i wyniosło 78,1 proc.

Tony Tyler, dyrektor generalny IATA powiedział: “Rok 2014 zaczął się w lotnictwie cywilnym mocnym akcentem. Mocny wzrost liczby przewozów to potwierdzenie trendów z ubiegłego roku.”

Jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe, to wzrosły one o 7,8 w stosunku do stycznia 2013 roku, zaś obłożenie na liniach międzynarodowych wzrosła o 6,8 proc.
W regionie Azja-Pacyfik przewozy wzrosły o 8 proc., a obłożenie o 7,5 proc do poziomu 78,2 proc.
W Europie przewozy międzynarodowe wzrosły o 6,4 proc., obłożenie o 5,9 proc, i osiągnęło poziom 77,2 proc.
Ameryce Północnej przewozy zwiększyły się o 3,5 proc., zaś obłożenie o 2,5 proc. do poziomu 80,4 proc.
Na Bliskim Wschodzie odnotowano wzrost przewozów pasażerskich aż o 18,1 proc. w stosunku do stycznia 2013 roku, obłożenie wzrosło o 15 proc. i osiągnęło poziom 81,1 proc. Na tak dobrym wyniku zaważył zwłaszcza rozwój gospodarek w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ameryka Łacińska zanotowała wzrost przewozów pasażerskich o 4,4 proc. a obłożenie o 1,8 proc. do 80,8 proc.
Według raportu IATA ruch pasażerski w Afryce zwiększył się w porównaniu do stycznia 2013 o 2,7 proc., obłożenie zaś wzrosło o 4 proc. do 68,9 proc.
Jeśli chodzi o przewozy krajowe to w w styczniu 2014 roku największy, dwucyfrowy wzrost w stosunku do stycznia 2013 roku zanotowano w Chinach – wyniósł on 20,1 proc., obłożenie zaś wzrosło o 16,9 proc. i osiągnęło poziom 79,4 proc.

.