W przyszłym tygodniu plan odmrażania turystyki

Adam Niedzielski

Podczas dzisiejszej konferencji, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi bardziej szczegółowy plan na maj, m.in. dla branż gastronomicznej i hotelarskiej. Rząd również ma się odnieść do komunii, wesel i uroczystości. 

Etapy odmrażania gospodarki, które realizowane będą w maju, poznamy w przyszłym tygodniu. Na razie rząd zdecydował się przywrócić edukację w trybie hybrydowym i funkcjonowanie branży beauty w 11 województwach.

„Apogeum trzeciej fali mamy za sobą, również dotyczy to hospitalizacji. Infrastruktura jest nieco odciążona. Ale poziom zakażeń i hospitalizacji nadal utrzymują się na wysokim poziomie – 30 tys. hospitalizowanym. Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to apogeum również mamy za sobą, ale ona nadal jest wysoka” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

„Staramy się patrzeć na regiony, w nich sytuacja pozostaje zróżnicowana. Średnia liczba zakażeń na 100 tys. spada wszędzie, ale nadal w niektórych sytuacja jest trudna, a częstotliwość występowania koronawirusa – wysoka. Należą do nich województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. Na drugim biegunie mamy te, gdzie sytuacja jest lepsza: podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie” – dodał.

Jeśli chodzi o zajętość infrastruktury szpitalnej, wskaźniki w regionach się różnią, obłożenie łóżek waha się od 46 proc. w podlaskim do ponad 77 proc. w województwie śląskim. Podobnie zróżnicowana jest sytuacja, jeśli chodzi o zajęte respiratory.

„Te parametry były podstawą do podjęcia decyzji co będzie działo się w najbliższych tygodniach. W województwach, gdzie sytuacja jest lepsza, nastąpi poluzowanie” – powiedział minister Niedzielski.

Tam, gdzie sytuacja jest trudna (śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie), wszystkie obostrzenia zostaną utrzymane.

Od najbliższego poniedziałku przywrócona będzie edukacja hybrydową w pozostałych 11 regionach

Również od 26 kwietnia przywrócone będzie funkcjonowanie branży beauty, również w tych 11 województwach.

„Jest to krok delikatny, który definiuje sposób funkcjonowania w ciągu najbliższego tygodnia. Jesteśmy ostrożni, bo cały czas wskaźniki są wysokie. Ruchy te ograniczamy więc do województw, gdzie sytuacja epidemiczna jest stosunkowo dobra” – powiedział Adam Niedzielski.

„W przyszłym tygodniu przedstawimy bardziej szczegółowy plan dotyczący pozostałych gałęzi gospodarki na maj. Branża gastronomiczna czy hotelarska, do tej pory objęte obostrzeniami, zostaną w nim uwzględnione. W najbliższą środę będziemy przedstawiali plan dłuższego postępowania, jest on uzależniony od stopnia obłożenia szpitali” – dodał.