W PROT bez zmian

archiwum PROT

Podczas Walnego Zebrania Wyborczego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wszyscy dotychczasowi członkowie ubiegający się o reelekcję otrzymali poparcie zgromadzenia do kontynuacji prac przez najbliższe 4 lata. Prezesem PROT po raz kolejny będzie Marta Chełkowska.

Jedyną zmianą w składzie V kadencji, jest obecność Pana Przemysława Rychtera z Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba-Błękitna Kraina , który zastąpił Pana Włodzimierza Wolskiego reprezentującego LOT Ustka, który postanowił nie kandydować w wyborach.
Członkowie zgromadzenia pozytywnie ocenili działalność Stowarzyszenia i jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Nie zmieniony pozostaje również skład Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Pan Piotr Kończewski reprezentujący LOT Kociewie.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 3 lipca Zarząd PROT podjął decyzje dotyczące wyboru wiceprezesów i skarbnika organizacji, a Komisja Rewizyjna wskazała zastępcę przewodniczącego. Wszystkie te funkcje pełnić będą dotychczasowi reprezentanci.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej V kadencji Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

Marta Chełkowska – prezes
Bogdan Donke – wiceprezes
Tomasz Kloskowski – wiceprezes
Joanna Orłowska – skarbnik
Anna Zbierska – członek Zarządu
Magdalena Czarzyńska-Jachim członek Zarządu
Ewa Kosakowska – członek Zarządu
Wojciech Okroj – członek Zarządu
Adrian Bogusłowicz – członek Zarządu
Przemysław Rychter – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Piotr Kończewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Socik – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Piotr Pułkowski – członek Komisji Rewizyjnej