W Katowice Airport powstanie nowy węzeł przeładunku towarów i paliw

fot. Piotr Adamczyk

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA otrzymało dofinansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na budowę innowacyjnego projektu w Katowice Airport. Planowane jest stworzenie węzła przeładunku towarów i paliw, wykorzystującego bocznicę kolejową.

Budowa nowego węzła umożliwi przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z pyrzowickiego lotniska. Dzięki nowej infrastrukturze nastąpi ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Inicjatywa wpisuje się w ramy Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility, mającego na celu rozwój infrastruktury transportowej w Europie.

Pyrzowicki węzeł przeładunku towarów i paliw przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w ramach prowadzonych operacji wojskowych. Nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firm prowadzących działalność w regionie.

„Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, w szczególności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw to bez wątpienia najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w Pyrzowicach w najbliższych latach. Nowa infrastruktura wzmocni Katowice Airport w segmencie szeroko pojętej działalności logistycznej” – mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Zgodnie z harmonogramem Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice powinna zakończyć się w 2026 roku. Całkowity budżet projektu szacowany jest na 95,5 mln zł, z tego do 50 proc. kosztów kwalifikowanych będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Weronika Szabelewska

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center