W hotelach mogą działać baseny. Warunek: tylko dla gości

Basen w Copernicusie
Basen w Copernicusie

Nowe zasady funkcjonowania w tzw. czerwonej i żółtej strefie przewidują zamknięcie aquaparków, basenów i sal fitness. IGHP udało się jednak doprowadzić do tego, że w rozporządzeniu pojawił się wyjątek od tej reguły. Nie dotyczy ona gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę.

Późnym wieczorem 16 października ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzono nim nowe zasady funkcjonowania w tzw. strefach żółtych i czerwonych. Jeden z przepisów zabrania działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, oprócz tych wykonujących działalność leczniczą oraz przeznaczonych dla osób uprawiających sport.

Baseny dla gości nocujących w hotelu

Na skutek interwencji Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w rozporządzeniu pojawił się zapis, zgodnie z którym z infrastruktury tej będą mogli również korzystać goście hotelowi, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Wydarzenia tylko online

Zmieniono też zasady organizowania wydarzeń: kongresów, konferencji, targów i szkoleń. Te mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pełne brzmienie przepisów:

„1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;
2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

2. Prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich; przepisy ust. 9, ust. 10 pkt 1 i ust. 11–14 stosuje się.

2a. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.”

8) w § 30: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;”

Rozporządzenie obowiązuje od 17 października.

IGHP: mało gości zagranicznych, mało rezerwacji na jesień i zimę

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center