Urządzenia mobilne napędzają dynamikę sprzedaży ofert turystycznych

archiwm skiamade

Rynek podróży rezerwowanych przez internet w Europie szybko się rozwija, w tym roku osiągnął już poziom sprzed recesji w roku 2012.

Według raportu formy zajmującej się badaniem rynku online PhoCusWright, wartrośc transakcji turystycznych dokonanych za pomocą interenetu w roku 2013 osiągnie 251,4 md euro. I stało się tak mimo niepewnej i nierównej jeszcze sytuacji gospodarczej w regionie.
Luke Bujarski dyrektor PhoCusWright powiedział: „Gospodarki takich krajów, jak Hiszpania i Włochy wciąż kładą się cieniem nad niezawodnymi ostatnio rynkami Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ale europejscy gracze na rynku podróży zaczynają iść do przodu, wyraźnie odbudowują swą pozycję i szukają sposobów na wzrost w najbliższych latach.”
Rynek turystyczny w Europie nadal będzie rósł szybciej niż średnia światowa, średnio o 8 proc, rocznie do 2015 roku.
Rosnąca popularność smartfonów i tabletów pozwala przewidzieć, że przechwycą one jedną piątą rynku. Rezerwacje online podróży w roku 2015 będzie odgrywać kluczową rolę w generowaniu zysków.
Organizacja skupiająca biura podróży online (OTAs) przewiduje, że sprzedaż agencyjna online będzie rosła szybciej niż sprzedaż w internecie innych dostawców usług turystycznych, choć do roku 2015 będzie stanowić wciąż mniejszość(41 proc.).
OTAs posiada wyraźna przewagę w wykorzystywaniu mobilnych kanałów dystrybucji, co w połączeniu ze zdolnością do agregacji rozdrobnionego rynku noclegowego w Europie, powinno dać po 201 5 roku wzrost dwucyfrowy.
Dziewiąte wydanie Przeglądu PhoCusWright Europejskich Podróży Online szczegółowo omawia europejski rynek podróży, prezentuje prognozę jego wielkości i wzrostu do roku 2015.Raport koncentruje się na rynku europejskim online, podróżach zarówno wypoczynkowych, jak i biznesowych/ Dogłębnie analizuje sześć najważniejszych rynków: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Skandynawii. Raport podkreśla najważniejsze trendy dla wszystkich głównych segmentów turystyki, w tym podróży lotniczych, noclegów, wynajmu samochodów, usług touroperatorów i przejazdów kolejami. Tematy obejmują: wielkość rynku europejskiego podróży i sześciu wymienionych wyżej rynków krajowych, prognozy do roku 2015, rezerwacje mobilne w danym kraju oraz w danym segmencie, dystrybucję według segmentów i kanałów dystrybucji, dogłębnej analizę wszystkich głównych dostawców w poszczególnych segmentach, trendy panujące wśród kluczowych firm turystycznych.