Unia stawia na turystykę morską i przybrzeżną

AG

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, według której popierać będzie turystykę morską i przybrzeżną.

Komisja ocenia, że ten sektor turystyki ciągle się rozwija, ma duże perspektywy i sprzyja zwiększaniu liczby nowych miejsc pracymoraz zaleca podjęcie konkretnych akcji mających pomóc regionom nadmorskim.
Tym konkretnym działaniom towarzyszyć będa zadania dla państw członkowskich, regionów i prywatnych przedsiębiorców. Obejmą one współpracę między wszystkimi zainteresowanymi z sektora turystycznego w regionach nadmorskich, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacje, promowanie ekoturystyki, zakładanie przewodników on-line po tych terenach. Kluczowe znaczenie będzie miało zaangażowanie władz regionalnych i biznesu.

Komisarz europejski ds. morskich i łowisk, Maria Damanaki powiedziała: “Turystyka morska i przybrzeżna została przez nas zdefiniowana jako jedno z kluczowych kół napędowych w walce z bezrobociem w strefach przybrzeżnych, których często dotyka problem bezrobocia. Naszym obowiązkeim jest pomoc regionom nadmorskim w rozwoju gospodarki morskiej i turystyki opartej o morze i wybrzeże.”

Wiceprezes Komisji europejskiej przemysłu, przedsiębiorczości i turystyki, Antonio Tajani powiedział: “Turystyka ma fundamentalny wpływ dla wzrost gospodarczy Europy. Strategia wycelowana na turystykę morska i przybrzeżną podkreśla perspektywy tego, jakże ważnego sektora przemysłu turystycznego a także możliwości budowy nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi.”