Unia da 72 mln euro na lotniska w Polsce

archiwum airport gdańsk

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w kwocie 72,1 milionów euro pochodzących z Funduszu Spójności na wprowadzenie nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce i modernizację sprzętu i systemów do operowania nim: komunikacji radiowej, radionawigacji, nadzoru oraz oprogramowania.

Projekt poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego, zwiększy wydajność polskiej przestrzeni powietrznej i poprawi jakość usług świadczonych przez polskiego dostawcę usług nawigacji lotniczej.

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podpisał tę decyzję, powiedział: „To dobry krok w kierunku modernizacji systemu nawigacji lotniczej w Polsce. Fundusze regionalne UE pomagają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu lotniczego i czynią lotnictwo bardziej zrównoważonym. Projekt ten przyniesie także wymierne i długoterminowe korzyści dla polskich obywateli oraz zwiększy atrakcyjność Polski dla inwestorów.”

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i finansowana z osi priorytetowej „Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T”. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności sfinansuje 72,1 milionów euro z inwestycji o łącznej wartości 92,9 milionów euro. Jej zakończenie jest przewidziane na grudzień 2015 roku.
Sprzęt i systemy do operowania nowym systemem zarzadzania ruchem lotniczym będą zlokalizowane w różnych częściach kraju, w szczególności w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.