ULC: w 2040 roku 96 mln pasażerów lotniczych w Polsce. Większość lotnisk trzeba będzie rozbudować

Konferencja prasowa ULC prognoza 2022-2040
Konferencja prasowa ULC / fot. materiały prasowe

96 mln pasażerów obsłużą polskie porty lotnicze w 2040 roku – wynika z prognozy sporządzonej na zlecenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Stosunek przewidywanego popytu do przepustowości większości portów lotniczych w Polsce wskazuje na konieczność inwestycji w rozbudowę lotnisk.

Według przewidywań ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy na zlecenie ULC sporządzili prognozę ruchu lotniczego w Polsce na lata 2022-2040, w bieżącym roku liczba pasażerów będzie na podobnym lub wyższym poziomie niż w 2019 roku. Zgodnie z przedstawioną prognozą, w tym roku w polskich portach lotniczych może zostać obsłużonych 48,1 mln pasażerów (wariant bazowy), lub do 58,1 mln pasażerów (wariant optymistyczny).

Przed Polską lata wzrostu na rynku lotniczym

“W 2025 roku przewidywane jest obsłużenie 54,5 mln pasażerów, w 2030 – 69,6 mln, w 2035 – 85,1 mln, a w roku 2040 – 96,4 mln, zgodnie z wariantem bazowym. To wskazuje na bardzo duży potencjał polskiego rynku transportu lotniczego pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. Podobnie, według prognozy, będzie rosnąć liczba realizowanych operacji, jak również ilość przewożonych towarów i poczty” – powiedział Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podczas konferencji prasowej w PAP.

Prognoza ruchu lotniczego na lata 2022-2040 została wykonana we współpracy i dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez profesorów Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Annę Zamojską (Katedra Ekonometrii Wydziału Zarządzania) i dr hab. Dariusza Tłoczyńskiego (Katedra Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym).

Eksperci określili w dokumencie przewidywaną liczbę obsługiwanych pasażerów, operacji lotniczych oraz ilości przewożonych towarów i poczty z/na lotniska położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas przygotowywania prognozy zostały uwzględnione między innymi statystyki z lat ubiegłych, sytuacja gospodarcza Polski i innych krajów UE (w tym prognozy PKB), przepustowość polskich portów lotniczych, zależności pomiędzy rozwojem regionów, a wzrostem ruchu lotniczego oraz plany otwarcia w 2028 roku Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy czym rok 2022 stanowi rok wyjściowy dla prognozy. Prognoza została przygotowana w trzech wariantach: bazowym (podstawowym), wysokim (optymistycznym) i niskim (pesymistycznym).

45 mln pasażerów w “aglomeracji warszawskiej” w 2040

W 2040 roku na lotniskach w samej aglomeracji warszawskiej może zostać obsłużonych ok. 45 mln pasażerów w porównaniu do blisko 17,5 mln w roku 2022. Eksperci wskazują, że wzrosty odnotowywać będą również lotniska regionalne:

• Port Lotniczy Kraków-Balice może w 2040 roku obsłużyć 15,1 mln pasażerów (7,4 mln w 2022 roku),
• Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy może osiągnąć wynik 10,8 mln pasażerów (4,6 mln w 2022 roku),
• Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice obsłuży ok. 10,3 mln pasażerów (4,4 mln w 2022 roku),
• Port Lotniczy Wrocław-Strachowice może odnotować 6,8 mln pasażerów (2,9 mln w 2022 roku),
• Port Lotniczy Poznań-Ławica może obsłużyć w 2040 r. ponad 5 mln pasażerów (2,2 mln w 2022 roku).
• Pozostałe porty lotnicze mogą odnotować łącznie ok. 3,5 mln pasażerów (2 mln w 2022 roku)

Warunkiem osiągnięcia takich wyników w 2040 roku są inwestycje w przepustowość we wszystkich portach lotniczych w Polsce.

Prognoza wskazuje także na dalszy rozwój przewozów towarów i poczty, które już w 2021 roku były wyższe niż w 2019 roku. W 2023 roku, zgodnie z prognozą w wariancie bazowym, może zostać przewiezione 237 tys. ton towarów i poczty. W 2025 roku – 270 tys. ton, w 2030 – 351 tys. ton, w 2035 – 435 tys. ton, a w 2040 – 496 tys. ton.

Polskie społeczeństwo będzie bardziej mobilne

Prognoza wskazuje także na wzrost współczynnika mobilności (stosunek liczby pasażerów do liczby ludności). W 2022 roku Polska miała współczynnik mobilności na poziomie 1,09, a więc porównywalny do takich krajów jak Czechy (1,1), Rumunia (1,03), czy Węgry (1,28). Wiele jednak brakuje do wartości osiąganych przez kraje takie jak Niemcy (1,87), Francja (2,01), czy też Hiszpania (4,21). Wraz ze wzrostem liczby pasażerów, który przewidywany jest na najbliższe lata, Polska będzie nadrabiać te różnice. Prognoza przewiduje, że w 2040 roku współczynnik mobilności wyniesie 2,76, a więc będzie ponad 2 razy większy niż w 2022 roku.