Ukraińskie Linie Lotnicze z certyfikatem IOSA

archiwum UIA

Zgodnie z wynikami kontroli w sprawie przestrzegania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa eksploatacyjnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) linia Ukraine International Airlines (UIA) otrzymała już siódmy Certyfikat IOSA ważny do 17 czerwca 2019 roku.

UIA po raz kolejny zakończyły pomyślnie audyt i otrzymały certyfikat IOSA (IATA Operational Safety Audit). Kontrola IOSA obejmuje wszystkie aspekty operacyjne linii lotniczej mające wpływ na bezpieczeństwo lotów, w tym czynności związane z utrzymaniem ciągłości, obsługą lotu, obsługą naziemną, transportem ładunków, bezpieczeństwem lotnictwa i zarządzaniem firmą.

Andri Wasylenko, wiceprezes UIA ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem, powiedział: “Szybki rozwój transportu lotniczego musi korelować z koniecznością ciągłego podnoszenia wymogów bezpieczeństwa lotów. Standardy IOSA są aktualizowane na bieżąco, a tym samym ulegają ciągłym modyfikacjom. Kolejny audyt IOSA zakończył się pozytywnie dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i poświęceniu całego zespołu UIA. Certyfikat IOSA gwarantuje, że ukraiński przewoźnik spełnia najwyższe światowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa. Jesteśmy po raz kolejny bardzo dumni, że mogliśmy potwierdzić wysoką jakość operacyjną UIA”.