Tym razem oni ocenią kandydatów na prezesa POT

Ministerstowi Sportu i Turystyki ogłosiło skład zespołu, który będzie oceniał kandydatów na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Szefową zespołu ponownie została dyrektor Alicja Omięcka.

Jak poinformowaliśmy, kandydatury do konkursa na prezesa POT zgłosiło dziesięć osób. Jutro zespół przeanalizuje złożone dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Od przyszłęgo tygodnia rozpocznie rozmowy z kandydatami a następnie rekomenduje swoje kandydatury (najwyżej trzy) Ministrowi Sportu i Turystyki. Ten wybierze jedną osobę i przedstawi do zaopiniowania radzie POT.

Przewodniczącą jest Alicja Omięcka, dyrektor generalny w MSiT.

W składzie zespołu są zaś:
Adam Pilczuk, dyrektor ds. strategii i rozwoju, Chopin Airport.

Dariusz Rogowski – dyrektor departamentu kontroli i nadzoru.

Przewodnicząca zespołu jest prawnikiem, urzędnikiem mianowanym służby cywilnej III stopnia. Posiada dwa fakultety – jest magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończyła też studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację radcowską. Jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, renomowanym i doświadczonym wykładowcą, mającym na swoim koncie liczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całej Polski z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Adam Pilczuk jest od czerwca 2016 roku dyrektor ds. strategii i rozwoju, Chopin Airport. Od 2008 roku związany z branżą hotelową od 2008 roku (m.in. jako niezależny konsultant hotelowy firmy Hotel Solutions Partner realizował projekty doradcze dla kilkudziesięciu hoteli w Polsce, w tym odpowiadał za działania pre-openingowe oraz proces wprowadzania ich do międzynarodowych sieci hotelowych). Pracował również na stanowisku dyrektora działu hotelowego w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz (m.in. pozyskiwał dotacje unijne dla hoteli i sieci hotelowych). Wcześniej związany z branżą finansową (m.in. MT Development Group, GE Money Bank i City Bank).