Turystyka ostatnim priorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki

archiwum MSiT

Wspomniany priorytet szósty nosi tytuł: “Wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki”.

Na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, które odbyło się 23 . informację na temat planów działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki w najbliższych latach przedstawili: minister sportu i turystyki – Andrzej Biernat oraz podsekretarz stanu w resorcie – Tomasz Półgrabski.
Sześć priorytetów na najbliższe dwa lata ogłosił nowy minister, Andrzej Biernat. Pierwsze pięć dotyczą rozwoju sportu, zarówno wyczynowego, jak i masowego. na szóstym ostatnim miejscu znalazła się turystyka.

Minister powiedział m.in.: Wzrasta znaczenie turystyki w tworzeniu PKB w Polsce. W 2012 r. wyniosło ono 6 proc., a wydatki w gospodarce turystycznej były szacowane na 96,4 mld zł. Dodatkowo turystyka aktywizuje inne sektory gospodarki poprzez wydatki pośrednie i wpływa na wzrost zatrudnienia. Szacuje się, iż jedno miejsce pracy w sektorze turystycznym tworzy 3-4 miejsca pracy w branżach okołoturystycznych – podsumował Minister Sportu i Turystyki. Efekt Euro 2012 to wzrost polskiej marki. W 2012 i 2013 r. Polska odnotowała najwyższy wzrost marki międzynarodowej spośród 100 badanych krajów. To wzrost o 75 proc. Dzięki temu Polska awansowała do pierwszej 20. państw o najbardziej wartościowej marce. Zależy nam na zwiększeniu znaczenia turystyki w gospodarce. Turystyka skorzysta z unijnych funduszy: została wpisana w czterech programach operacyjnych na lata 2014-20. Polska Organizacja Turystyczna wyda w tym roku kilkadziesiąt milionów złotych na promocję w Europie i Azji… Ustawa o funduszu gwarancyjnym, trzecim filarze zabezpieczającym turystów, jest gotowa i czeka na decyzję komitetu stałego rady ministrów. Na ukończeniu są prace nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych.

Wspomniany priorytet szósty nosi tytuł: “Wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki”. Jego podpunkty brzmią:
– wzmocnienie turystycznego wizerunku Polski
– efekt euro 2012 – wzrost marki Polska
– program rozwoju turystyki do roku 2020
– turystyka w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Co oznacza deklaracja priorytetu, jak przebiegać będą ewentualne działania ukryte pod hasłami, będziemy ocenić w najbliższych miesiącach. Problemów do rozwiązania w turystyce jest sporo, nie wystarczy więc życzyć sobie, że będzie to poważna gałąź gospodarki przynosząca do budżetu coraz więcej pieniędzy. Trzeba tej gałęzi pomóc w rozwoju. Do tematu na pewno wrócimy.