Turystyka europejska ma się coraz lepiej

AG

Tylko11 proc. Europejczyków nie zamierza w roku 2014 wcale wyjeżdżać z domu. Wyniki najnowszego badania Eurobarometru pokazują że w roku 2013 usługi turystyczne były prawdziwym motorem stymulowanego popytem wzrostu gospodarek krajowych.

Nie mniej niż 38 proc. Europejczyków spędziło swoje najważniejsze wakacje 2013 r. w innym kraju Unii, a więc o 5 punktów procentowych więcej, niż w roku 2012. Jednocześnie wczasy we własnym kraju spędziło 42 proc. badanych, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku 2012. Ponadto w 2013 r. prawie co piąty badany (19 proc.) wybrał się na wczasy poza dwudziestoma ośmioma krajami UE.
Wskaźnik ten spadł o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.
Wspomniane 11 proc. mieszkańców Unii nie nosi się z zamiarem wyjazdu w roku 2014 z uwagi na panujące warunki gospodarcze. 40 procent badanych zamierza spędzić najważniejsze wakacje we własnym kraju (większość respondentów z Chorwacji, Grecji, Bułgarii i Włoch), zaś 30 proc. deklaruje, że miejsce ich głównych wakacji pozostaje w obrębie UE, a ponad 40 proc. pytanych planuje przynajmniej jeden wyjazd w ramach Unii w roku 2014. 24 proc wybiera się do kraju poza UE, przy czym jedynie dla 16 proc. będzie to cel najważniejszych wakacji w roku.
Nie mniej niż 70 proc Europejczyków odbyło w 2013 r. podróż – czy to prywatnie, czy służbowo – z przynajmniej jednym noclegiem. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko podróże w celach prywatnych, w 2013 r. większość badanych (57 proc.) spędziło od 4 do 13 nocy poza domem. W dużej mierze podobny schemat podróży odzwierciedlają plany wyjazdowe na 2014 r.
Europejczycy chętnie wybierają wczasy ze słońcem, spędzane na plaży (46 proc.). Czołowa piątka najchętniej wybieranych miejsc wypoczynku w Unii Europejskiej pozostaje bez zmian od roku 2012. Są to: Hiszpania (15 proc., +5), Francja (11 proc., +3), Włochy (10 proc., +2), Niemcy (7 proc., +2) i Austria (6 proc., +2). Mieszkańcy Bułgarii, Chorwacji, Grecji i Włoch w największym stopniu skłaniają się do krajowych wakacji, podczas gdy Luksemburczycy i Belgowie przodują w wyjazdach do innych państw UE. Respondenci pytani o satysfakcję z wczasów w 2013 r. w większości poruszanych kwestii deklarują wysoki stopień zadowolenia. Zdecydowana większość była zadowolona z zapewnianego bezpieczeństwa (95 proc.) oraz jakości noclegów (95 proc.).