Turystyczny Fundusz Gwarancyjny priorytetem dla MSiT

AG

Wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz działania na rzecz wzmocnienia rozwoju turystyki krajowej – to dwa najważniejsze punkty programu działania Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące turystyki, przedstawione przez ministra Witolda Bańkę.

Na pierwszej w tym roku konferencji w MSiT pojawiła się silna ekipa resortu, m.in. obecna była Dorota Dulińska, podsekretarz stanu odpowiedzialna za turystykę oraz dyrektor Maria Napiórkowska
Znakiem, że obecny rząd traktuje bardzo poważnie sport i turystykę była obecność premier Beaty Szydło. Pani premier w swoim wystąpieniu skupiła się jednak tylko na sporcie.
Za to minister Bańka, w odróżnieniu od swoich poprzedników, pamięta o drugim członie nazwy swojego resortu i turystyce poświęcił sporą część wystąpienia.

Minister Witold Bańka powiedział m.in. : “Prowadzimy prace nad projektem nowej ustawy o usługach turystycznych. Istnieje konieczność zastosowania wielu zmian wynikających z czekającego nas wdrożenia dyrektywy unijnej w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz potrzeby dostosowania przepisów do zmieniającej się sytuacji na rynku turystycznym, nowych zjawisk jak np. pakiety dynamiczne, działalność podmiotów nie objętych przepisami ustawy o usługach turystycznych a także zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.
Szczególną wagę przykładamy do wzmocnienia sytemu zabezpieczeń finansowych klientów biur podróży czyli wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego poprzez umiejscowienie jego zadań w Ubezpieczeniom Funduszu Gwarancyjnym.

Drugim priorytetem w działaniach ministerstwa będzie promocja Polski w Polsce. Między innymi przeprowadzimy w tym roku dwie akcje. Pierwsza, “Polska za pół ceny” będzie akcją weekendową w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki. Namawiamy samorządy i podmioty turystyczne, żeby w tym czasie obniżyły o 50 proc. ceny na noclegi, wyżywienie, bilety wstępu. Druga akcja, “Wypoczywaj w kraju” będzie miała za zadanie zachęcanie Polaków do wypoczywania w kraju, do zwiedzania go. Mamy piękny kraj, wiele niezwykle ciekawych propozycji turystycznych i powinniśmy przekonywać do odpoczynku rodaków w kraju.
Jeśli chodzi o inne działania promocyjne, chciałbym podkreślić, że najważniejszą imprezą o globalnym zasięgu będą Światowe Dni Młodzieży, podczas których będziemy promować Polskę wśród naszych zagranicznych gości. Działania promujące turystykę polską podejmiemy również na najważniejszej imprezie sportowej w Europie – mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Na przestrzeni o nazwie “Agora”, każdy kraj uczestniczący w mistrzostwach będzie miał jeden dzień na prezentację. Szacuje się, ze mistrzostwa odwiedzi ok. 2,5 miliona gości.

Kolejnym problemem, który rozwiążemy jest konieczność ujednolicenia identyfikacji Polski za granicą, opracowanie wspólnej strategii promocji dla wszystkich podmiotów zajmujących się tą problematyką.”

Minister Dorota Dulińska, w rozmowie z przedstawicielem WaszejTurtstyki.pl powiedział m.in.: “Przedstawiliśmy projekt ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym w ministerstwie finansów. Spotykamy się z przedstawicielami tego resortu, rozmawiałam z ministrem Piotrem Nowakiem i na razie spotykamy się ze zrozumieniem naszych problemów. Chodzi przede wszystkim o dopracowanie i wyjaśnienie tych aspektów w zakresie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które nie są w kompetencjach MSiT. Chcemy ten projekt dobrze przygotować, bo wiadomo, że wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych biur podróży, poprzez wprowadzenie właśnie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ma wyeliminować dodatkowe koszty, które pojawiłyby się w razie powołania nowej osoby prawnej.”

Minister Dulińska dodała również, że uważnie przygląda się pracom Polskiej Organizacji Turystycznej, wszystkim jej działom a także ZOPOT-om i jeszcze w pierwszym kwartale tego roku podejmie decyzje zarówno personalne, jak i strukturalne. Chodzi głównie o to, w jaki sposób do tej pory były wydawane pieniądze przyznawane i uzyskiwane przez POT na promocję.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center