Turystyczna Organizacja Otwarta chce podjąć dialog z UOKiK odnośnie prezentowania cen

Turystyczna Organizacja Otwarta odniosła się do komunikatu wydanego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 31 stycznia tego roku w sprawie postawienia zarzutów w spółce Wakacje.pl odnośnie wprowadzania konsumentów błąd, co do ceny. Organizacja liczy na spotkanie i podjęcie rozmów, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. 

W oświadczeniu czytamy: “Specyfika działania branży turystycznej, a także dynamika rozwoju ofert imprez turystycznych powoduje, że aktualność ceny nie może być często identyfikowana jako stała w dłuższym okresie.

Zgadzamy się z twierdzeniem prezesa Chróstnego, że cena jest jednym z podstawowych kryteriów, które brane są pod uwagę przy planowaniu wyjazdu, ale cena ta zmienia się dynamicznie nawet w ciągu jednego dnia, a wpływ na to ma szereg różnych czynników. Pośrednicy tacy jak Wakacje.pl czy Travelplanet.pl nie odpowiadają za cenę i nie mają na nią wpływu.

Przy sprzedaży imprez turystycznych obowiązuje zasada jednolitej ceny niezależnie od kanału dystrybucji, agenci, niezależnie od tego, czy są to stacjonarne biura podróży, czy też platformy internetowe jak te wspomniane wyżej prezentują jedynie ofertę z przyporządkowaną do niej ceną, korzystając systemu rezerwacyjnego.

Organizatorzy aktualizują ceny imprez turystycznych na podstawie wielu zmiennych, które mają na nią wpływ. Te zmiany, chociaż wprowadzone do systemów rezerwacyjnych na bieżąco nie aktualizują się we wszystkich wyszukiwarkach w czasie rzeczywistym. System weryfikuje poprawność ceny dopiero przy wyborze oferty.

Nie wiąże się to ze złą wolą ani po stronie agenta, ani po stronie organizatora, a wynika jedynie z ograniczeń technologicznych i sposobu, w jaki działają systemy informatyczne. W zależności od systemu rezerwacyjnego może być np. doliczenia opłat za TFG i TFP dopiero na końcowym etapie rezerwacji, ale z podaniem tej informacji podróżnemu już na etapie wyboru oferty.

Dodatkowo w przypadku ofert opartych na tak zwanym pakietowaniu dynamicznym cena uzależniona jest od cen wszystkich składników wchodzących w skład danego pakietu w danej minucie, a nawet sekundzie dokonania rezerwacji przez klienta.

Cena tak podstawowej usługi wchodzącej w skład większości pakietów, jak transportu lotniczego zmienia się w sposób stały w zależności od ilości sprzedanych miejsc, podobnie w przypadku usług zakwaterowania, czyli cen danego hotelu wchodzącego w skład pakietu. Przecież często pojawiają się sytuacje, w których wybrana oferta w momencie rezerwacji nie jest możliwa, dlatego że jedna z usług wchodzących w jej skład jest już niedostępna, bo kilka sekund wcześniej ktoś inny dokonał rezerwacji, możliwe jednak, że cena będzie dostępna po rekalkulacji i zaktualizowaniu według nowych cen, które zaciągają się z systemów rezerwacyjnych linii lotniczych czy innych podmiotów.

Nie wiemy, jak dalece przeprowadzone przez UOKiK analizy, zawierały w sobie zrozumienie specyfiki działalności organizatorów turystyki. Komunikaty wydawane przez UOKiK, czy też postawienie zarzutu mają jednoznacznie negatywne zabarwienie, które rzutuje nie tylko na te firmy, ale na całą branżę turystyki wyjazdowej.

Chcielibyśmy podkreślić, że jako Turystyczna Organizacja Otwarta jesteśmy zawsze otwarci na podjęcie tematu związanego zarówno z problematyką prezentowania cen, jak i każdym innym tematem związanym z działalnością branży turystycznej.

Bardzo poważnie podchodzimy do szeroko rozumianej problematyki ochrony praw konsumentów imprez turystycznych, co widać po podejmowanych przez nas działaniach, m.in. współorganizujemy ogólnopolską konferencję naukową związaną z ochroną praw konsumentów imprez turystycznych, realizujemy projekt świadomy turysta tak, aby świadomość konsumentów co do ich uprawnień była na wysokim poziomie, uruchomiliśmy darmowe poradnictwo prawne dla podróżnych, a także cały czas prowadzimy działania edukujące naszych członków w zakresie wszelkich kwestii związanych z ich relacjami z klientami.

Liczymy na otwartość ze strony UOKiK i prezesa Tomasza Chróstnego na spotkanie i podjęcie dialogu z branżą turystyczną, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości, a wszelkie kwestie budzące jakiekolwiek zastrzeżenia wyjaśniane były najpierw w drodze wzajemnego porozumienia.

Zarząd TOO”

PIT: branży turystycznej zależy, aby proces ofertowania był przejrzysty