TU Europa: pomoc w języku polskim

Ubezpieczenie podróżne Travel World, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, jest dostępne w nowej odsłonie. Wykupiona polisa gwarantuje klientom pomoc asystenta językowego w razie trudnych sytuacji za granicą.

Aż 19 proc. ankietowanych biorących udział w badaniu „Podróże zagraniczne w motywacjach i oczekiwaniach Polaków” przeprowadzonym na zlecenie TU Europa, wskazało brak znajomości języka obcego jako utrudniający wyjazd lub wpływający na wybór miejsca podróży. W odpowiedzi na sygnały płynące z badania oraz analizę potrzeb klientów TU Europa wprowadziło w polisie Travel World usługę wsparcia lingwistycznego w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, kradzieży czy rabunku. Wystarczy, że klient lub towarzysząca mu osoba skontaktuje się telefonicznie z Centrum Pomocy, a konsultant pomoże porozumieć się z lekarzem, policjantem czy obsługą lotniska.

Tomasz Janas, dyrektor departamentu biur podróży i gwarancji TU Europa, powiedział: “Bariera językowa dodatkowo zwiększa dyskomfort spowodowany chorobą czy wypadkiem. Możliwość uzyskania wsparcia lingwistycznego uspokoi więc osoby obawiające się trudności w kontakcie z obcokrajowcami w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu śmielej będą wybierać cele podróży. Mając świadomość, że mogą liczyć na wsparcie, być może pozwolą sobie na zrealizowanie marzeń podróżnych. Wprowadzenie do spectrum świadczeń pomocy asystenta językowego to nie jedyna modyfikacja oferty Travel World. Dodatkowe ubezpieczenie Bezpieczna Walizka zapewni ochronę pojemnika bagażu od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.”

Kolejna zmiana w polisie dotyczy przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w nagłych, niezależnych od klienta sytuacjach. W przypadku, gdy powrót do kraju opóźni się z przyczyn losowych, jak np. odwołanie lub opóźnienie lotu, autokaru bądź promu, polisa będzie obowiązywała o 48 godzin dłużej.

Polisa Travel World zapewnia kompleksową ochronę podczas wyjazdów za granicę. Obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, transportu oraz ochronę bagażu. W zależności od wybranego wariantu suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi nawet 160 000 euro. Jednocześnie polisa charakteryzuje się dużą elastycznością – dostępne są 4 warianty z różnym zakresem ochrony oraz szereg opcji dodatkowych odpowiadających indywidualnym potrzebom turystów, m.in. ochrona w razie zaostrzenia choroby przewlekłej, dla aktywnych sportowo oraz ubezpieczenie Car Assistance na czas podróży.