Trwa rekrutacja do Emirates

archiwum Emirates

W związku z dużym zainteresowaniem przewoźnik przeprowadzi kolejny Dzień Otwarty w Polsce: we Wrocławiu, 8 lutego, o godzinie 9:00, w Hotelu Sofitel Wrocław Stare Miasto, na ulicy Św. Mikołaja 67.

W ubiegłym roku linie Emirates przeprowadziły 11 spotkań rekrutacyjnych w największych miastach w Polsce. Każde z nich cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dynamiczny rozwój linii powoduje, że zapotrzebowanie na członków personelu pokładowego nadal rośnie.
Linie Emirates poszukują osób, które mają ukończone 21 lat, biegle znają język angielski w mowie i piśmie, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a także mają odpowiedni wzrost, umożliwiający sięgnięcie na wysokość 212 cm.
Jeśli powyższe warunki są spełnione, warto pomyśleć, co zrobić, by wyróżnić się wśród wielu innych kandydatów marzących o podniebnej pracy i dołączyć do około 400 Polaków pracujących dla Emirates. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się.

Alison Ward, wiceprezes Emirates ds. rekrutacji powiedział: “Proces rekrutacji personelu pokładowego dzielony jest na etapy, a podczas każdego z nich na kandydatów czekają inne wyzwania. Oceniamy przede wszystkim znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w grupach, zdolność do przystosowania się do nowego otoczenia, dynamikę działania pod presją czasu, a także nastawienie do pracy i innych osób.”

Pierwszy etap rekrutacji to praca w kilkunastoosobowych grupach, których członkowie dyskutują na konkretny temat, a następnie prezentują wspólne stanowisko w danej kwestii przed osobami rekrutującymi. Drugim popularnym zadaniem jest praca w parach, która polega na zebraniu od współrozmówcy informacji na dany temat, np. jego ulubionego miasta czy filmu, a w następnej kolejności ich zrelacjonowania przed komisją. W tym momencie odbywa się pierwszy etap selekcji kandydatów, aby więc nie przekreślić swoich szans już na wstępie, warto przygotować się do tego zadania ćwicząc przed lustrem sztukę argumentacji i prezentacji swoich opinii czy też przeprowadzając „wywiad” z domownikiem.
Następnym wyzwaniem, które stawiane jest kandydatom na załogę pokładową Emirates, jest test z języka angielskiego, który składa się z trzech części: testu wyboru, czytania ze zrozumieniem oraz eseju. Dodatkowym atutem może być znajomość typowo lotniczego słownictwa, warto więc uzupełnić tę wiedzę, jeśli dotychczas nie miało się kontaktu z tą branżą.
Osoby, które pomyślnie przejdą test językowy, zapraszane są do kolejnego zadania w grupach. Jest to etap, który sprawdza umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach, a także zdolność do znajdowania optymalnych rozwiązań przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi klienta. Przygotowując się do uczestnictwa w Dniach Otwartych Emirates warto pomyśleć o potencjalnych sytuacjach, które wydarzyć się mogą na pokładzie – np. o tym, jak powinien zachować się członek personelu pokładowego w stosunku do pasażera, który wbrew zakazowi zapalił papierosa, czy też wtedy, gdy zabraknie dla niego wybranego gorącego posiłku.

Alison Ward radzi: “Przed spotkaniem warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Emirates – wartościami, jakimi się kierujemy, celami, do których dążymy, a także informacjami dotyczącymi naszych operacji. Taka wiedza z pewnością przybliża osiągnięcie sukcesu.”