Trendy w zarządzaniu podróżami służbowymi wg raportu Orbisu

Oto10 najważniejszych wniosków wynikających z raportu przygotowanego na zlecenie Orbis S.A. przez firmę badawczą SANA Consulting.

W roku 2014 firmy w Polsce prognozują wzrost o 2 proc. liczby podróżujących pracowników;
nie pozostanie na tym samym poziomie (34 proc.);
21 proc. firm przeznacza na podróże służbowe powyżej 1,5 mln zł rocznie;
71 proc. firm ma osobę dedykowaną do zarządzania budżetem na podróże i hotele;
Decyzje w sprawach podróży podejmują: travel manager (34 proc.), dyrektor działu zakupów (19 proc.) oraz zarząd (10 proc.);
Kluczowe cele travel managerów to optymalizacja kosztów podróży (64%) oraz poprawa efektywności systemów raportowania (43 proc.);
Dla 73 proc. respondentów marka to istotne kryterium wyboru hotelu (gwarancja standardu, wygody, jakości usługi);
Dla travel managera w relacji z hotelem najważniejsze są: responsywność opiekuna (41 proc.), szybkie potwierdzenie rezerwacji (37 proc.) oraz kompetencje i elastyczność personelu (36 proc.);
89 proc. travel managerów dokonuje rezerwacji w hotelach sieciowych;
Marki z portfolio Accor rekomendowane są pozytywnie przez 89 proc. rezerwujących hotele tej sieci.

David Henry, SVP, sales, marketing distribution and mevenue Management w Grupie Hotelowej Orbis powiedział: „To drugi raport dotyczący trendów w zarządzaniu podróżami służbowymi stworzony przez Grupę Hotelową Orbis. Dzięki wiedzy i danym uzyskanym w tegorocznej edycji badania, możemy porównać kilka kluczowych wskaźników dla branży, znaleźć punkty odniesienia a przez to lepiej zrozumieć rynek. Branża patrzy na rok 2014 z ostrożnym optymizmem. Widzimy rosnący pozytywny trend i ożywienie. W stosunku do 2013 roku widoczna jest tendencja regulowania i porządkowania zarządzania podróżami służbowymi przez firmy.”

Zarządzanie podróżami służbowymi
Badanie przyniosło optymistyczny sygnał o wzroście o 2 proc. potrzeb noclegowych dla realizacji podróży służbowych firm w Polsce. Roczny budżet przeznaczony na noclegi wzrósł w stosunku do roku poprzedniego od 3 proc. do 5 proc. w zależności od badanej firmy, przy jednocześnie występującej w polityce firm presji na redukowanie kosztów.

Roczny wolumen kosztów zaplanowanych na rok 2014 noclegów wynosił najczęściej powyżej 1,5 mln zł (21 proc. firm) oraz od 751 tys. zł do 1 miliona (19 proc. firm). Najczęściej stosowaną formą rozliczenia podróży służbowych z pracownikami jest pełny zwrot kosztów (60 proc.), diety (19 proc.) oraz służbowa karta kredytowa (16 proc.) Jak wykazało badanie Trendów w zarządzaniu podróżami służbowymi najczęściej podróżujące osoby w firmach zajmują stanowiska: top managera, handlowca, marketingowca, pracownika operacyjnego, specjalisty.

71 proc. badanych firm zatrudnia osobę dedykowaną do zarządzania budżetem hotelowym, są to przede wszystkim travel managerowie (TM) (34 proc.), dyrektorzy działu zakupów (19 proc.) oraz zarządy (10 proc.).
W firmach, w których nie ma osoby zajmującej się zarządzaniem budżetem hotelowym, dyspozycje wydaje zarząd (14 proc.) bądź wyższa kadra zarządzająca (11 proc.). W strukturach firm travel manager jest najczęściej pracownikiem działu zakupów (15 proc.).

Polityka podróży służbowych i kluczowe cele travel managerów
W 45 proc. badanych firm funkcjonują podstawowe wytyczne dotyczące wybranych elementów podróży służbowych m.in. w zakresie: rezerwacji hotelowych, biletów lotniczych czy raportowania, natomiast 44 proc. ankietowanych podmiotów wykazuje ustrukturyzowaną politykę podróży.
Kluczowe cele travel managerów na 2014 rok to: optymalizacja kosztów podróży (64 proc.), poprawa efektywności systemów raportowania (43 proc.) oraz promocja korzyści wynikających z polityki podróży wśród pracowników (36 proc.).
Tegoroczne badanie wykazało, iż 36 proc. travel managerów przewiduje, że zapotrzebowanie na usługi hotelowe ich firm w roku 2014 wzrośnie o ok. 10 proc. bądź pozostanie na tym samym poziomie (34 proc.). Regularną współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zapewniającymi optymalizacje budżetów na podróże służbowe (Travel Management Companies – TMC) potwierdziło 56 proc. badanych firm. Do kluczowych czynników istotnych przy wyborze TMC należy: relacja ceny do jakości usług (37 proc.), kompleksowość (31 proc.) oraz szybkość i efektywność działania (29 proc.). Do zadań wspierających realizowanych przez TMC najczęściej należy rezerwacja biletów lotniczych (56 proc.), hoteli (39 proc.) oraz biletów kolejowych (28 proc.).

Wybór hotelu: źródła, kryteria, rezerwacje
Największą rolę w pozyskiwaniu informacji o hotelach zarówno dla TM, jak i dla innych osób rezerwujących jest Internet, ze szczególnym wskazaniem na booking platforms, engines, portale opiniotwórcze, organizatorzy podróży biznesowych typu Tripit.
travel managerowie- Internet 42 proc., TMC 41 proc., hotele 39 proc.
inni rezerwujący- Internet 68 proc. doświadczenie (własne, współpracowników, znajomych) 22 proc.

Główne kryteria wyboru hotelu podczas organizacji podróży korporacyjnych to odpowiednio: lokalizacja (64 proc. TM, 71 proc. inni rezerwujący), cena (58 proc. TM, 66 proc. inni rezerwujący) oraz standard (51 proc. TM, 59 proc. inni rezerwujący).

Dla 73 proc. respondentów marka hotelu jest istotnym czynnikiem warunkującym wybór miejsca noclegu, jest ona gwarantem odpowiedniego standardu, wygody oraz jakości oferowanych usług. Zdaniem TM w relacji z hotelem ważna jest responsywność opiekuna (41 proc.), szybkie potwierdzenie rezerwacji (37 proc.) oraz kompetencje i elastyczność personelu (36 proc.).
Zdecydowanie najwięcej rezerwacji dokonywanych jest w hotelach sieciowych: 89 proc. TM, 73 proc. podróżujących managerów i innych rezerwujących. Kojarzone są one z dogodną lokalizacją, gwarantowanym standardem pokoju oraz obsługi, lepszą responsywnością na potrzeby gości.

Hotele Accor w podróżach służbowych
Do najczęściej wymienianych powodów rezerwacji hoteli należących do Grupy Accor według TM należą: atrakcyjna lokalizacja (55 proc.), pozytywne opinie pracowników (46%) oraz atrakcyjne portfolio marek (32 proc.).
W ocenie innych rezerwujących kluczowa jest: gwarancja standardu (52 proc.), atrakcyjna lokalizacja (46 proc.), znajomość sieci na polskim rynku (32 proc.) oraz korporacyjna współpraca z siecią (31 proc.).