Travelport zwiększa udziały w eNett

Firma Travelport poinformowała o zwiększeniu swojego udziału w spółce joint venture eNett International, założonej w roku 2009 przez Travelport i PSP International w celu wprowadzenia innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań płatniczych dostosowanych do specyfiki branży turystycznej.

Od utworzenia spółki joint venture w czerwcu 2009 r. Travelport miał w niej większościowy udział 57 proc., a reszta akcji należała do jego partnera, PSP International. W ciągu pierwszych pięciu lat spółka rozwijała się pomyślnie i obecnie jej działalność stanowi rosnącą część oferty „Beyond Air” firmy Travelport oraz element realizowanego przez nią strategicznego planu przekształcenia branży turystycznej. W ramach zawartej umowy Travelport przejmie od PSP International dodatkowe 16 proc. akcji, co zwiększy do 73 proc. jego udział w spółce eNett, której wartość wynosi 450 mln USD.

Jednocześnie firma PSP International zawarła z eNett długoterminową umowę dotyczącą świadczenia różnych usług bankowych. Między innymi PSP International staje się głównym emitentem używanych przez eNett wirtualnych numerów rachunków (Virtual Account Numbers — VAN). Ponadto spółka eNett będzie mogła wyjść ze swoją innowacyjną platformą i swoim systemem operacyjnym poza branżę turystyczną.

Gordon Wilson, prezes i dyrektor generalny firmy Travelport powiedział: „eNett odgrywa ważną rolę w realizacji celu, jaki stawia sobie Travelport, czyli przekształcenia branży turystycznej w sposób umożliwiający wprowadzenie innowacyjnych, alternatywnych metod płatności w transakcjach B2B, które stanowią znaczną część globalnego rynku. Travelport uważa, że warto teraz zwiększyć swój udział w tej rozwijającej się spółce. Nowa umowa pozwala obydwu akcjonariuszom eNett odgrywać role lepiej odzwierciedlające ich potencjał. Z jednej strony jest to wiedza i doświadczenie PSP International w dziedzinie usług bankowych, a z drugiej oferta firmy Travelport — platforma, relacje z globalną siecią biur podróży i dostawcami produktów turystycznych oraz zaawansowany system”.

Anthony Hynes, dyrektor generalny eNett International dodał: „Wraz z podpisanym w ubiegłym miesiącu przedłużeniem na wiele lat naszego partnerstwa z MasterCard ta nowa umowa umożliwia spółce eNett szersze wykorzystanie kompetencji swoich udziałowców w nowych obszarach rynku i branżach na całym świecie.”

Rob Bishop, dyrektor zarządzający PSP International skomentował: „Nowa umowa w sprawie udziałów pozwala PSP budować relacje z firmą Travelport w szerszym obszarze i w dłuższej perspektywie czasowej. Chcemy nadal zapewniać eNett dostęp do różnych nowych i nowatorskich usług płatności, w tym do elastyczniejszych modeli finansowania transakcji, a także bieżącą pomoc techniczną w zakresie nowych produktów i usług”.

Spółka eNett osiągnęła globalny sukces po wprowadzeniu w roku 2011 wirtualnych numerów rachunków (VAN), co ułatwiło realizowanie płatności na rzecz dostawców klientom w 47 krajach na całym świecie. Dzięki użyciu unikatowych wirtualnych numerów rachunków MasterCard eNett umożliwia biurom podróży szybkie, łatwe i bezpieczne dokonywanie i otrzymywanie płatności.