Travelport kupił większość udziałów w australijskim Locomote

Firma Travelport poinformowała, że zwiększyła do 55 proc. swój udział w australijskim Locomote, szybko rozwijającej się spółce z branży technologii do obsługi podróży służbowych, stając się w ten sposób jej większościowym udziałowcem.

Inwestycja firmy Travelport stanowi integralną część jej strategii zakładającej przekształcanie branży turystycznej w odpowiedzi na niezaspokojone dotąd potrzeby — w tym przypadku poprzez dostarczanie nowoczesnych technologiiil dla osób podróżujących służbowo, również na urządzenia mobilne/
Po zwiększeniu liczby udziałów przedstawiciele firmy Travelport oraz Philip Weinman, inwestor-założyciel i dyrektor generalny Locomote, wspólnie mianowali Sandrę McLeod nowym dyrektorem generalnym Locomote, natomiast Weinman objął stanowisko wiceprezesa.

Sandra McLeod wnosi do Locomote 25 lat zróżnicowanego, międzynarodowego doświadczenia w branży technologii dla rynku turystycznego, zdobytego podczas pracy w firmie Travelport — ostatnio na stanowisku wiceprezesa grupy Travelport ds. klientów globalnych i rozwoju korporacyjnego. Na swoim nowym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie i realizację globalnej strategii obsługi i wspierania rozwoju działalności Travelport, jak również za nawiązywanie bezpośrednich relacji z osobami odpowiedzialnymi za podróże służbowe w największych globalnych korporacjach.
Philip Weinman w swojej nowej roli wiceprezesa Locomote będzie udzielać firmie Travelport kompleksowego doradztwa w kwestii szeroko pojętej strategii dotyczącej nowych technologii oraz usług mobilnych.

Z kolei Philip Emery, dyrektor finansowy Travelport, został powołany na stanowisko prezesa zarządu Locomote. Obaj nominowani obejmą swoje stanowiska ze skutkiem natychmiastowym, natomiast Sandra McLeod rozpocznie pracę na nowym stanowisku zlokalizowanym w Melbourne w nowym roku.

Prezes i dyrektor generalny Travelport Gordon Wilson powiedział: “Po początkowej inwestycji Travelport w firmę Locomote w 2013 roku nabycie większości udziałów wpisuje się w dalsze dążenie Travelport do opracowywania nowych usług cyfrowych i funkcji mobilnych dla branży turystycznej. Potrzeby i wymagania dotyczące podróży służbowych, oferty oraz charakterystyka demograficzna podróżnych dynamicznie się zmieniają. Travelport chce być liderem tych zmian, dostosowując do nich swoje oferty i zasoby techniczne. Firma Locomote, która weszła na rynek z nowatorską, świeżą ofertą, to kluczowy element naszej wizji przyszłości. Ostatnia inwestycja wpisuje się w wizję nakreśloną przeze mnie oraz Philipa Weinmana na początku naszej współpracy w 2013 roku.

Dzięki objęciu stanowiska wiceprezesa przez Philipa Weinmana będziemy mogli nadal korzystać z jego przedsiębiorczości, energii oraz wiedzy na temat technologii do obsługi podróży służbowych. Oznacza to również, że będzie miał on więcej czasu aby skoncentrować się na roli doradcy naszego zespołu, pomagając rozwijać naszą strategię nowych technologii w skali globalnej.

Cieszy mnie również to, że mogliśmy jeszcze bardziej wzmocnić zarząd firmy Locomote, mianując Philipa Emery’ego jego prezesem. Nominacja ta udostępni Locomote wysokie kompetencje Philipa jako kluczowego członka globalnej kadry zarządzającej, a jednocześnie zapewni lepsze połączenie pomiędzy Locomote a innymi naszymi zasobami cyfrowymi, takimi jak dostawca rozwiązań do mobilnej sprzedaży usług turystycznych MTT oraz spółką eNett dostarczającą rozwiązań do obsługi płatności typu B2B”

Philip Weinman dodał: “Umocnienie współpracy pomiędzy dwiema spółkami pomoże firmie Locomote skoncentrować się na zapewnieniu klientom lepszej obsługi podróży służbowych, a także w jej międzynarodowym rozwoju/ Bardzo cieszymy się z nawiązania bliskich relacji z globalnym liderem w branży technologii turystycznych, który podziela naszą wizję i z którym przez ostatnie dwa lata z powodzeniem współpracowaliśmy w celu wprowadzania na rynek nowych, innowacyjnych produktów. Ponadto w ciągu tego okresu blisko współpracowałem z panią Sandrą McLeod i jestem pewny, że jej wiedza i doświadczenie pomogą firmie Locomote wejść w nową fazę rozwoju, a jednocześnie zachować swoją dynamikę i przedsiębiorczość.”