Travelplanet.pl – II kwartał lepszy o ponad 20 proc.

W drugim kwartale 2015 roku spółka Travelplanet.pl SA uzyskała 7,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ponad 20 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Przychody w 2015 roku wyniosły 7,7 mln złotych i były o 20,2 proc. wyższe od przychodów z analogicznego okresu roku 2014. Sprzedaż produktów turystycznych w tym samym okresie wyniosła 64,3 mln złotych i była większa o 15,2 proc. od wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Travelplanet.pl, powiedział: „Sprzedaż produktów turystyki zorganizowanej w drugim kwartale była wyraźnie lepsza niż rok wcześniej. Po jednocyfrowym wzroście w pierwszym kwartale 2015, drugi kwartał zakończył się wzrostem powyżej 15 proc. Zestawiając to z wyjątkowo w tym roku trudnym rynkiem, jest to dla nas rezultat zadawalający. Mocno zwiększyliśmy sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, naszego najbardziej marżowego produktu, co przełożyło się bezpośrednio na wyższą dynamikę przychodów spółki.
W czerwcu wystartowaliśmy z dużą kampanią telewizyjną. Jest to dla spółki znacząca inwestycja, która będzie procentować wzrostem rozpoznawalności naszej marki w kolejnych kwartałach. Przygotowanie samej kampanii, jak również zakup czasu antenowego, stanowiły istotną pozycję kosztów sprzedaży w drugim kwartale. Spowodowało to, iż pomimo wypracowanego wzrostu przychodów, uzyskany wynik finansowy jest słabszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Traktujemy to jednak jako inwestycję o charakterze długofalowym, której efekty skutkować będą wzrostem sprzedaży w kolejnych miesiącach i przyniosą odpowiedniej wysokości zwrot.”

W drugim kwartale 2015 sprzedaż produktów turystycznych poprzez dział Call Center we Wrocławiu i Katowicach wzrosła o 45 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Radosław Damasiewicz, dyrektor ds. e-Commerce, skomentował: „Jesteśmy zadowoleni ze zmian wprowadzonych na naszych portalach w pierwszym półroczu. Dzięki stałej pracy nad ofertą w kanale online już ponad 80 proc. klientów dokonuje zakupów bez konieczności fizycznej obecności w Salonach Podróży. Cieszy nas to, że najwyższy wskaźnik – powyżej 30 proc. wzrostu, uzyskujemy w Internecie, co w połączeniu z wprowadzoną w drugim kwartale automatyzacją procesu zakupu przyniesie znaczne obniżenie kosztów sprzedaży.”