TFG: wzrost sprzedaży w biurach podróży

Ponad 6 milionów Polaków wykupiło w ubiegłym roku wakacje w biurach podróży –  wynika z wstępnego podsumowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie deklaracji przekazanych przez touroperatorów. 

Ponad połowa wybrała wyjazd w kraju lub w państwach sąsiednich, zaś 3,2 miliona Polaków zdecydowało się na zagraniczną wycieczkę. Najchętniej umowy z touroperatorami podpisywano w maju lub czerwcu (po ponad 700 tysięcy umów w każdym z tych miesięcy), najmniejszy ruch w biurach podróży był na przełomie roku: w grudniu i styczniu (po 380 tysięcy podpisanych umów).

Najwięcej płacą czartery

Miniony rok był pierwszym w działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Obowiązkowe deklaracje do funduszu składa co miesiąc 3,5 tysiąca organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.. Z uiszczanych przez touroperatorów składek TFG zgromadził dotychczas ponad 40 mln złotych. Blisko 80 procent wszystkich wpłat jest za zagraniczne wycieczki czarterowe.

„Dla TFG był to niezwykle pracowity rok, szczególnie, że rynek turystyczny był dla nas nowym obszarem działalności” – podsumowuje Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG.  „Dziś, dzięki Funduszowi, turystyka jest jedyną branżą usługową, której klienci są w pełni zabezpieczeni finansowo na wypadek niewypłacalności.  W efekcie obserwujemy pozytywny wpływ TFG na poczucie bezpieczeństwa konsumentów i wzrost popytu na usługi biur podróży – dodaje.

Wkrótce nowe składki

Fundusz gwarantuje dodatkowe środki (podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży), w sytuacji gdy: a) touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, bądź b) środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).

Od lipca 2018 roku w życie wchodzą nowe przepisy rozszerzające krąg podmiotów, które zobowiązane będą płacić składki na TFG i których klienci objęci zostaną gwarancjami Funduszu. Zmianie ulegnie też wysokość składek – np. dla klientów kupujących imprezy z dojazdem własnym, zostaną one obniżone nawet o 50 procent. 

Nowa ewidencja touroperatorów

Ponadto w ramach nowych obowiązków ustawowych TFG ma zbudować nową ewidencję, w której zarejestrowane będą wszystkie biura podróży działające w Polsce, co przyczyni się m.in. do zoptymalizowania komunikacji z organizatorami imprez turystycznych. Nowy rejestr zastąpi obecną Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT). Będzie on dostępny jak dotychczas – na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, a TFG będzie administratorem nowej bazy.