TFG: bez zmian w turystyce czarterowej w I półroczu 2019

AG

W pierwszym półroczu 2019 roku biura podróży obsłużyły ponad 3,7 mln klientów. Prawie nie zmieniła się liczba podróżnych, którzy polecieli na wakacje w ramach samolotami czarterowanymi przez organizatorów turystyki. Wzrosty zanotowano w turystyce do krajów pozaeuropejskich w przypadku wyjazdów realizowanych połączeniami rejsowymi.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny opublikował dane za drugi kwartał 2019 roku. Ogółem liczba podróżnych, którzy pojechali z biurami podróży, wynosiła 3,737 mln. Zawarto umowy na wyjazd dla 3,899 mln osób, do skutku nie doszły wyjazdy dla 162,4 tys. klientów.

Dobry rok dla egzotyki

Najbardziej wzrosła liczba klientów, którzy wyjechali do krajów pozaeuropejskich innymi środkami transportu niż lotnicze połączenia czarterowe. W pierwszym półroczu 2019 roku ich liczba wynosiła 115,8 tys., czyli o 17,1 proc. więcej niż w 2018 (98,84 tys.).

Minimalny wzrost w czarterach

Liczba klientów, którzy skorzystali z wyjazdów czarterowych prawie się nie zmieniła – z 1,411 mln w pierwszym półroczu 2018 wzrosła do 1,418 mln w 2019, co oznacza wzrost o 0,5 proc.

Klientów, którzy wyjechali do krajów europejskich (niesąsiadujących z Polską) autokarami bądź samolotami rejsowymi, było w pierwszej połowie 2019 roku 429,49 tys., czyli o 8,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2018 roku (460,22 tys.).

Od lipca 2018 roku TFG rejestruje również umowy dotyczące imprez z dojazdem własnym. Do krajów pozaeuropejskich wyjechało w ten sposób w 2019 roku 4,83 tys. klientów biur podróży, do krajów Europy (niesąsiadujących z Polską) natomiast – 28,29 tys.

Najwięcej klientów wybiera bliskie kierunki

W pierwszym półroczu 2019 roku 1,740 mln osób zdecydowało się na wyjazdy z biurami podróży do państw mających lądową granicę z RP, do obwodu kaliningradzkiego oraz na wyjazdu krajowe. Liczby tej nie porównujemy z 2018 rokiem, ponieważ wtedy jeszcze do statystyki doliczano przyjazdy turystów zagranicznych do Polski.

Powyższe dane uwzględniają korektę, czyli przedstawiają liczbę klientów, którzy faktycznie zrealizowali wyjazdy, nie zaś liczbę tych, którzy zawarli umowy z organizatorami turystyki.