Teresa Buczak, dyrektor z POT będzie gościem II Forum Promocji Turystycznej

archiwum POT

O tym, w jaki sposób promować Polskę wśród turystów zagranicznych, a jak wśród krajowych, opowie podczas II Forum Promocji Turystycznej organizowanego przez redakcję portalu WaszaTurystyka.pl, Teresa Buczak, dyrektor departamentu strategii w Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest 20. gościem-ekspertem Forum.

Teresa Buczak jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, specjalizacji Ekonomika Turystyki oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami”.

2008 roku odpowiada w POT za planowanie strategiczne i operacyjne oraz realizację badań marketingowych – początkowo na stanowisku wicedyrektora biura strategii i analiz, następnie departamentu planowania marketingowego. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektora departamentu strategii.

Kompetencje badawcze i analityczne oraz wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego zdobyła jako wieloletni pracownik naukowy Instytutu Turystyki i Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz kierując w GUS Wydziałem Statystyki Turystyki i Sportu (w latach 2004-2008). Jest autorką kilkudziesięciu opracowań i publikacji z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku turystycznego.

W latach 1997-2006 była członkiem zespołu ekspertów opracowujących „Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski” – narzędzia ukazującego wkład turystyki w gospodarkę i tworzenie PKB. Współtworzyła krajowe i regionalne strategie rozwoju turystyki, w tym „Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki” oraz koncepcje największych projektów promocyjnych finansowanych z POIG – „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę”, realizowanych przez POT w latach 2009-2015.
Od 2009 roku inicjuje i koordynuje prace POT na rzecz ujednolicenia metodologii badań marketingowych realizowanych na poziomie regionalnym. Jest pomysłodawcą i współautorką książki „Badania konsumentów usług turystycznych w regionie”.