materiały prasowe
Międzyboż – zaskakujący zamek na Ukrainie

Kresy pełne są miejsc, w których przez wieki tętniła Polska. Dziś przypominają o tym ruiny…


materiały prasowe
Najsławniejsza twierdza dawnej Rzeczpospolitej

Kamieniec Podolski zwykle kojarzy się z twierdzą, której obronę rozsławił w „Panu Wołodyjowskim”…


archiwum SACR
360. rocznica wędrówki królewskich insygniów do Lubowli

Muzeum na zamku w Starej Lubowli na Słowacji organizuje wystawę z okazji 360 rocznicy przewiezienia…