Re-start w podejściu do turystyki. „Promujemy Polskę jako bezpieczną destynację turystyczną”

Polska kieruje swoją politykę zagraniczną w stronę promowania kraju jako bezpiecznej i atrakcyjnej…