Wydłużono termin przedawnienia kar dla przewoźników lotniczych za nieprzekazywanie danych PNR

Za nieprzekazywanie w terminie danych PNR, Straż Graniczna obciążała wysokimi karami przewoźników…