paszport-covidowy-parlament-europejski
Parlament Europejski zatwierdził plany wprowadzenia tzw. paszportu covidowego

W głosowaniu nad projektem wprowadzenia wspólnego certyfikatu zdrowia dla Unii Europejskiej 540…