kolonie dla dzieci PIT
Opublikowano wytyczne dla obozów i kolonii

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem…