Więcej korzystających z polskich hoteli

W pierwszych trzech miesiącach roku 2015, w porównaniu do I kwartału 2014 roku, nastąpił wzrost…