Polonus pomaga walczyć z bezdomnością

Polonus, operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, rozpoczął współpracę z Kamiliańską Misją…


Polonus chce pomóc osobom bezdomnym

Polonus, operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, rozpoczął współpracę z Kamiliańską Misją…