Polski Holding Hotelowy kupi INTERFERIE

Polski Holding Hotelowy zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu kontrolnego akcji Interferie S.A.…