Szwajcaria bez testów dla zaszczepionych

fot. Leila Azevedo / unsplash

Szwajcarska Rada Federalna wydała komunikat ze zmianami dotyczącymi obostrzeń związanymi z Covid-19. Przede wszystkim są to zmiany wpływające na okres kwarantanny i odbywania podróży do kraju.  Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z wymogu testowania dla zaszczepionych osób.

Od soboty 22 stycznia wszystkie osoby, które zostały zaszczepione lub posiadają status ozdrowieńca, nie będą musiały przedstawiać negatywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego przed wjazdem do Szwajcarii.

Dla osób, które nie zaszczepiły się zostaje utrzymany obowiązek wykonania testów, aby móc wjechać na teren kraju. Ze względu na ograniczone możliwości wykonywania testów podróżni nie będą musieli poddawać się dodatkowym testom między czwartym a siódmym dniu po przybyciu. Oznacza, to, że przy wjeździe do Szwajcarii będzie obowiązywała zasada 3G. Ponadto tylko osoby przylatujące do Szwajcarii samolotem lub przyjeżdżające autobusem dalekobieżnym muszą wypełnić formularz lokalizacji pasażera (PLF).

Od 31 stycznia 2022 r. okres ważności wszystkich certyfikatów Covid-19 dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców zostanie skrócony z 365 dni do 270 dni. Szwajcaria zastosuje zasadę taką jak kraje UE, które również skrócą okres ważności certyfikatów.