Szkoły wyższe muszą lepiej współpracować z pracodawcami turystycznymi

MM

Branża turystyczna i szkoły wyższe powinny lepiej współpracować, aby praktyki studenckie dawały absolwentom szkół turystycznych faktyczne kwalifikacje i gotowość do pracy w zawodzie – wynika z debaty zorganizowanej przez Wiadomości Turystyczne. Odbyła się ona przy okazji publikacji Rankingu Szkół Wyższych 2019, w którym ocenione zostały uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych.

Ogłoszenie wyników rankingu, które odbyło się 28 maja 2019 r. w hotelu Nowotel Airport przyciągnęło przedstawicieli świata nauki i biznesu. Goście wysłuchali debaty, której uczestnicy wypowiadali się o tym, czy wyższe szkoły turystyczne powinny kłaść akcent bardziej na umiejętności praktyczne, czy na kształcenie ogólnoakademickie. Rozmowę moderowała prof. Hanna Zawistowska ze Szkoły Głównej Handlowej.

Praktyczne umiejętności u progu kariery

Jako pierwsza zabrała głos Maria Chłudzińska, dyrektor działu personalnego w hotelu Sheraton, która zwróciła uwagę, że pracodawcy przywiązują dużą wagę do tego, jak absolwent jest w stanie wykorzystać umiejętności nabyte w drodze kształcenia wyższego. Według niej absolwenci uczelni, przywiązujących większą wagę do praktycznej strony edukacji, są w nowo rozpoczętej pracy bardziej pewni siebie. Konkretne umiejętności i doświadczenie dodają im większej śmiałości w pierwszych kontaktach z klientem.

„Umiejętności praktyczne są ważne na początku drogi zawodowej, zaś wiedza ogólna – dla kogoś, kto ma już doświadczenie w zawodzie i chciałby się dalej rozwijać” – zauważył Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Grupie Orbis i Accor. „W Polsce nie ma tradycji odbywania takiej ścieżki zawodowej, że ktoś najpierw idzie do pracy i nabywa pewnych umiejętności, a potem się dokształca w tym kierunku, by móc np. awansować na stanowiska menedżerskie” – dodał.

Absolwent gotowy do pracy to fatamorgana

Maciej Nykiel, prezes Neckermann Podróże, powiedział: „W naszej firmie rekrutacja trwa cały czas, szukamy ciągle osób na różne stanowiska. Jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby trafił do nas absolwent uczelni w pełni przygotowany do pracy w biurze podróży. Z pewnością coś jest więc nie w porządku z systemem kształcenia kadr w turystyce. Uważam, że brakuje też w Polsce studiów MBA i doktoranckich. Firmy turystyczne nie mają skąd rekrutować kadry menedżerskiej.”

Nie zgodził się z tym głosem Włodzimierz Banasik, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, który zauważył, że praktykanci na stażach w firmach turystycznych są często zatrudniani do najprostszych czynności, przysłowiowego „parzenia kawy”, nie ma więc szansy zdobyć konkretnych umiejętności

Praktykanci nie tylko do obsługi kserokopiarek

„Najważniejsza jest współpraca firmy z uczelnią w celu ustalenia programu praktyk. Kształcenie na uczelni o profilu praktycznym nie może się odbywać bez partnerstwa z pracodawcami. Tymczasem na tym polu mamy jeszcze sporo do zrobienia, zachęcam więc do ustalania z nami, czego konkretnie firmy będą uczyły studentów. Z pewnością taki kandydat będzie potem lepiej przygotowany do pracy” – powiedział.

Stefan Birek, zastępca dyrektora i szef kuchni w hotelu Lord skomentował temat z punktu widzenia branży hotelowo-gastronomicznej. „Wiem, że jeszcze długo nie będzie przychodził do nas absolwent w pełni przygotowany do pracy. Ale z mojego doświadczenia wynika, że praktykanci są ciekawi zawodu, chętni do nauki i większość z nich szanuje to, że ma możliwość nauczenia się czegoś przydatnego. Z kolei mi jako pracodawcy zależy na tym, żeby przekazać jak najwięcej wiedzy i umiejętności, bo mogę potem dać takiemu praktykantowi propozycję pracy” – powiedział.

Pracownik oddelegowany do prowadzenia praktyk

Józef Ratajski, wiceprezes Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan przypomniał, że istnieją badania potrzeb pracodawców turystycznych, natomiast w praktyce system kształcenia się nie sprawdza. Dodał, że istnieje propozycja rozwiązania tego problemu.

„W ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce przeznaczona jest pula środków przeznaczonych na dokształcanie kadr turystyki. Program jest skierowany do 100 firm w Polsce, chcemy zaproponować im kształcenie dla osób, które będą zajmowały się wyłącznie opieką nad praktykantami. Taka osoba powinna mieć np. przygotowanie pedagogiczne. Jeśli ta współpraca zacznie działać, pracodawcy będą bardziej zadowoleni z efektów prowadzonych praktyk” – mówił Józef Ratajski.

Prof. Halina Zawistowska zauważyła, że prawo przewiduje możliwość, aby pracodawcy prowadzili na uczelniach zajęcia i otrzymywali za to wynagrodzenie. Jest to nie tylko dodatkowa forma zarobkowania, ale i okazja do przekazania studentom praktycznej wiedzy i umiejętności.

Najlepsze uczelnie turystyczne 2019

W Rankingu Szkoły Wyższe 2019 Wiadomości Turystycznych najlepszymi szkołami kształcącymi na kierunkach turystycznych są:

Uniwersytet Łódzki (profil mieszany: praktyczny – ogólnoakademicki)
Uniwersytet Jagielloński (profil ogólno-akademicki)
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (profil praktyczny)

Wyróżniono:

Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (profil praktyczny)
Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (profil ogólnoakademicki)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (profil ogólnoakademicki)