Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zdobyła akredytację THE-ICE

fot. archiwum SGTiH Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zdobyła THE ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jedna z dwóch najważniejszych na świecie akredytacji dla uczelni o takim profilu. To pierwsza taka akredytacja dla polskiej uczelni.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula była oceniana w 14 obszarach z m.in. jakości programu, wartości badan naukowych, ale też organizacji, zarządzania uczelnią, współpracy z biznesem i rozpoznawalności na świecie. Zdobyła uznanie we wszystkich kategoriach.

Jolanta Żyśko, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, powiedziała: „Turystyka to bardzo przyjemna branża, ale też wymagająca ogromnej odpowiedzialności. Jest potężna – odpowiada za ok. 10% światowego PKB i zatrudnia blisko 300 mln pracowników. Edukacja w tym zakresie musi być traktowana poważnie. Akredytacja THE-ICE to dla nas taki stempel jakości, rozpoznawalny na całym świecie. Oznacza nie tylko więcej studentów z całego świata, ale też lepsze oferty pracy dla absolwentów w kraju i za granicą.”

Eksperci THE-ICE szczególnie docenili współpracę z branżą – aktywną Radę Biznesu i silne powiązanie nauki z praktyką.

Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dodał: „Coraz silniej wiążemy się z rynkiem. Przedsiębiorcy mają wpływ na kształt naszego programu, prowadzą zajęcia, oferują staże i szkolenia. Dzięki temu nasi absolwenci są gotowi do pracy na kierowniczych stanowiskach w branży turystycznej. Bardzo zależało nam na tym, żeby akredytujący to docenili.”.

Eksperci docenili kadrę

Eksperci THE ICE podkreślili też jakość zarządzania uczelnią i samej kadry: duże doświadczenie akademickie, przywódcze i branżowe. Wysoko ocenili programy nauczania, stworzone zgodnie
z europejskimi standardami, skoncentrowane na studentach, nastawione na zrozumienie wiedzy, krytyczne myślenie, kompetencja analityczne i społeczne. Jako duży atut wskazali międzynawowe środowisko.

W podsumowaniu czytamy m.in.: “SGTiH Vistula to prawdziwie międzynarodowa instytucja zajmująca się edukacją biznesową w zakresie turystyki, hotelarstwa i organizacji wydarzeń. Jest kierowana przez pełen pasji i zorientowany na przyszłość zespół, który dobrze rozumie konkretne potrzeby różnorodnych i szeroko rozpowszechnionych potrzeb branży turystycznej”.

Justyna Berniak-Woźny, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia i internacjonalizacji, podkreśliła: „Proces akredytacji stał się dla nas okazją do pogłębionej analizy aktualnej oferty uczelni dla studentów i rynku pracy. Pytania i uwagi Komisji Akredytacyjnej pozwolił natomiast na sformułowanie bardzo odważnych celów przyszłego rozwoju Uczelni .”

Audyt akredytacyjny został przeprowadzony 28-29 listopada 2019 r. pod kierownictwem prof. Evy Werner i prof. Jane Ali-Knight. THE-ICE (International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education) to międzynarodowa instytucja akredytacyjna i globalna sieć wiodących instytucji zajmujących się turystyką, rekreacją, wydarzeniami i sztuką kulinarną. Została założona w 2004 roku w Australii. Jej kryteria oceny uczelni wyższych bazują na europejskich standardach ESG.