Świętowanie miodobrania w skansenie w Sierpcu

fot. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Impreza plenerowa, która odbyła się w miniony weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej została poświęcona dawnym pszczelarskim zwyczajom. W programie miodobrania w skansenie znalazły się pokazy pracy przy ulach, kiermasz produktów pszczelich i rękodzieła, prezentacje bartnicze, zabawy oraz zagadki dla dzieci i wiele innych.

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 3500 osób. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pokazy pszczelarstwa przygotowane w zagrodach chłopskich. By lepiej zaprezentować przemiany jakie dokonały się w hodowli pszczół na przestrzeni ostatnich 200 lat w ich trakcie stosowane były narzędzia i sprzęty pochodzące z innego okresu.

Zwiedzający przyjrzeć się mogli odymianiu, wybieraniu ramek z ula, odsklepianiu z nich wosku i wirowaniu miodu. Każdy mógł też spróbować świeżej patoki. Członkowie Bractwa Bartnego Augustów przygotowali pokazy dziania barci i wspinania się do niej z pomocą leziwa. Turyści oglądali też prezentacje wykonywania domków dla owadów, w jednej z pasiek gospodyni szyła ze słomy ul, tzw. koszkę, a w zagrodzie stolarz zbijał ramki dla pszczół.

Muzealna ekspozycja ożyła na nowo, wypełniając się gwarem zajęć gospodarskich. We młynie pracował młynarz, z kuźni słychać było uderzenia młota kowalskiego, szewc opowiadał o dawnych metodach naprawy obuwia, a we dworze szlachcianka haftowała na tamborku. Dla młodszych miłośników mazowieckiej tradycji ludowej świetną zabawą okazały łamigłówki pszczelarskie.

7 sierpnia skansen odbędą się „Żniwa w skansenie”. Na przylegające do zagród pola wyjdą żniwiarze zaopatrzeni w sierpy i kosy, wyjadą kosiarki konne. Na rżyskach staną stygi. Na scenie wystąpią zespoły ludowe w widowiskach dożynkowych, a w chłopskich domostwach będzie można poznać ludowe zwyczaje związane z okresem żniwnym. Aktualne informacje o wydarzeniach znaleźć można na stronie mwmskansen.pl oraz w mediach społecznościowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.