Świętokrzyskie chce przyciągnąć Słowaków

Forum Współpracy polsko-Słowackiej Poza Obszarem Transgranicznym, to wydarzenie, które ma zwrócić uwagę partnerów ze Słowacji na Województwo Świętokrzyskie, które jest tuż za Krakowem, zaledwie cztery godziny drogi ze Słowacji.

Atrakcyjność regionu wynikająca z położenia na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju oraz z niewielkiej odległości od największych polskich miast, znana jest Polaków. Jednak wieloletnie zaniedbania w promocji Polski za południową granicą sprawiły, że Świętokrzyskie musi samo zadbać o kontakty z regionami Słowacji.

Bo przecież, mimo braku dostępu do morza (podobnie jak Słowacja) Świętokrzyskie jest jednym z najkorzystniej położonych regionów w kraju pod względem krajobrazowym. Turystyka tutaj, to nie tylko liczne szlaki pieszo-rowerowe, ale i uzdrowiska znane w całej Europie A do tego wspomnieć należy malownicze widoki, niespotykane zjawiska krasowe, pasma górskie, Puszczę Jodłową, zabytki kultury i techniki – to najważniejsze walory turystyczne.

Region może pochwalić się rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, edukacyjną, targową, dodatkowo relatywnie niskie koszty pracy sprawiają, że powstają tu centra logistyczne, wciąż posiadamy dużą ofertę terenów inwestycyjnych.

Zaplecze naukowo-badawcze czy to Uniwersytetu Jana Kochanowskiego czy Politechniki Świętokrzyskiej jest bardzo intensywnie wykorzystywane przez przedsiębiorców do wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków UE.
Świętokrzyskie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju.

Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny. Wysoka jakość towarów i usług sprawia, że oferta firm regionu znajduje nabywców nawet z dalekich zakątków świata.

W związku z powyższym strona polska widzi duże perspektywy do wzrostu wymiany gospodarczej ze Słowacją.

Mając na uwadze wspomniane wyżej walory regionu – organizatorzy Forum zaprosili partnerów z Żylinskiego Samospravnego Kraju do Podzamcza, gdzie będą dyskutować o gospodarce, turystyce i wzajemnej promocji, dzięki której będzie możliwy wzrost wymiany gospodarczej między regionami.

Gospodarze chcą pokazać region świętokrzyski, jako atrakcyjny pod względem turystycznym, ale i region, który powinien zainteresować naszych południowych sąsiadów jako partner gospodarczy.

Z kolei strona słowacka zaprezentuje swoją ofertę zimową (przede wszystkim w Małej Fatrze), ofertę turystyki aktywnej oraz ofertę SPA.

Uczestnicy będą mogli porównać smaki win prezentowanych przez największy winiarski region na Słowacji – Małokarpacki Szlak Winny oraz Świętokrzyskie winnice.

Dodatkiem artystycznym będzie widowisko J”an III Sobieski z wizytą w Podzamczu na dziedzińcu Dworu Starostów Chęcińskich” oraz występ słowackiego wystąpi zespół Braci Jędrychowskich.

Partnerami Strategicznymi są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Żylinsky Samosprawny Kraj

Partnerami są: Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Instytut Słowacki w Warszawie, Polska Organizacja Turystyczna, Instytut Studiów Wschodnich, Polsko-Słowacka Izba Handlowa, Gmina Nowiny, Wasza Turystyka, Grupa V4 Legal

Patronatem Forum objęły następujące instytucje: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Miasto Kielce, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Krakowska Izba Turystyki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 Patronem medialnym wydarzenia jest portal WaszaTurystyka.pl