Świętokrzyski Bal Filantropów w kieleckim Grandzie

archiwum Best Western Grand Hotel

25 lutego w Best Western Grand Hotel w Kielcach odbędzie się czwarty Świętokrzyski Bal Filantropów.

Świętokrzyski Bal Filantropów to inicjatywa dobroczynna, która organizowana jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny oraz Best Western Grand Hotel w Kielcach. Jej celem jest zgromadzenie funduszy na stypendia dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego o wybitnych talentach i zdolnościach w różnych dziedzinach nauki.
Wśród gości Świętokrzyskiego Balu Filantropów w latach 2014-2016 znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki, kultury i sportu.
Dzięki pozyskanym środkom utworzony został specjalny Fundusz Stypendialny GRAND, z którego ufundowanych dotychczas zostało 28 stypendiów dla wybitnie utalentowanych młodych osób z regionu świętokrzyskiego na łączną kwotę 120 tysięcy zł.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Czwartym Świętokrzyskim Balu Filantropów, by wspierać uzdolnioną młodzież w ich rozwoju i dążeniu do sukcesów.

25 lutego 2017 roku
Best Western Grand Hotel
Aperitif o godz. 19.30 – 20.00
Rozpoczęcie balu o godz. 20.00
Darowiznę – akredytację uczestnictwa w balu w wysokości 245 zł można przekazać na konto:
STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY
UL. CHĘCIŃSKA 27A/5, 25-020 KIELCE
BANK BZ WBK S.A. VI O/KIELCE 20 1090 2590 0000 0001 3079 8317
Z dopiskiem w tytule przelewu: “DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”
najpóźniej do 20 lutego 2017 roku
Rezerwacja miejsc oraz szczegółowe informacje – Marlena Doros, tel: 697 090 133
WWW.FACEBOOK.COM/BALFILANTROPOWORGANIZATORZY

Organizatorzy:
Świętokrzyski Fundusz Lokalny
www.funduszlokalny.kielce.pl

Best Western Grand Hotel
www.grandhotelkielce.pl

Hotel Best Western Grand Hotel jest członkiem IGHP.

IGHP