Światowy ruch pasażerski rośnie

archiwum Boeinga

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło wyniki dotyczące ruchu pasażerskiego w październiku tego roku. Wskaźnik popytu RPK (revenue passenger kilometers) był o 7,5 proc. wyższy niż w październiku ubiegłego roku. Jest to nieco wyższy wzrost niż we wrześniu (7,4 proc.).

Całkowita liczba oferowanych miejsc (ASK – wskaźnik określający iloczyn ilości dostępnych miejsc w samolotach i długości przelotu w kilometrach) wzrosła w październiku o 5,7 proc., dochodząc do 80,5 proc.

Prezes IATA, Tony Tyler powiedział: “Ruch pasażerski ma się dobrze. Są jednak słabsze jego ogniwa. Na przykład brazylijski sektor transportu lotniczego padł ofiarą pogłębiającej się recesji w kraju, wysokich kosztów i słabej waluty. W większość regionów świata obserwujemy wzrost obłożenia samolotów, w większości przekracza on 80 proc Korzystają na tym pasażerowie, bowiem ceny biletów maleją.
Akty terroru, niezależnie czy następują na ulicach miast czy na wysokości 10 tys. metrów, nie ograniczą chęci podróżowania ludzi. Najważniejszą odpowiedzią na akty terrorystyczne jest pokazanie, ze nie pozwolimy terrorystom zmienić naszego życia.”

W Europie popyt wzrósł o 6,7 proc., zaś obłożenie do 83,8 proc (największe wśród regionów).
W rejonie Azji i Pacyfiku, popyt wzrósł o 8,6 proc,. a obłożenie osiągnęło 76,7 proc.
W Ameryce Północnej, popyt wzrósł o 4,6 proc., obłożenie doszło do 82,1 proc.
Na Bliskim Wschodzie, popyt wzrósł o 10,3 proc., a obłożenie osiągnęło 72,5 proc.
W Ameryce Łacińskiej, popyt wzrósł o 10 proc., obłożenie wyniosło 80,5 proc.
W Afryce, popyt spadł o minus 6,7 proc., obłożenie zaś wyniosło 67,4 proc.
Jeśli chodzi o loty krajowe, to popyt na nie w październiku, w porównaniu do października 2014 roku, spadł o minus 7,3 proc. Obłożenie samolotów na rejsach krajowych wyniosło 82,7 proc.
Największy wzrost popytu zanotowano w Indiach – o 17,6 proc. oraz Chinach – o 12,8 proc.