Świąteczna promocja Ukraińskich Linii Lotniczych

archiwum UIA

Promocja w Ukraińskich Liniach Lotniczych (UIA) obejmie trzy trasy: Kijów, Kiszyniów i Pekin. Sprzedaż oferty promocyjnej do Kijowa zaczyna się 7 grudnia 2015, do Kiszyniowa od 1 stycznia 2016 roku, zaś do Pekinu od 31 grudnia 2015).
Bilety do Kijowa kosztują od 345 zł, podróż należy odbyć między 16 stycznia a 16 marca 2016 roku. Bilety do Kiszyniowa kosztują od 519 zł a podróż należy odbyć do 21 stycznia 2016 roku. Bilety do Pekinu kosztują od 1 563 zł, zaś podróż trzeba odbyć do 31 maja 2016 roku.