Sun&Fun z nową, wyższą gwarancją

AG

Biuro Sun&Fun przedstawiło gwarancję ubezpieczeniową na 26 920 000 zł.

Nowa gwarancja, wyższa od zeszłorocznej, została wystawiona przez i jest ważna od 16 września 2015 do 15 września 2016 roku.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa mazowieckiego.

 

Przedmiotem gwarancji jest:
Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu.
Zapewnienie klientom zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana.
Gwarancja zapewnia także klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.