Startuje Łebska Karta Turysty

Gmina Miejska Łeba wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Łeba -Błękitna Kraina” rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. „Łebska Karta Turysty”.

Będzie to produkt, którego celem kluczowym ma być ułatwienie poznanie miasta Łeby oraz jego bliskiego sąsiedztwa a także zaoszczędzenie na wydatki odwiedzającym nadmorski kurort wczasowiczom.

Nowy projekt upoważniać będzie do licznych rabatów na usługi u partnerów tego projektu, którzy się do niego przyłączą. Partnerami tego projektu mogą zostać osoby oraz podmioty działające na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz w bliskiej okolicy. Karta ma upoważniać do rabatów u wszystkich partnerów projektu. Jedynym autoryzowanym punktem sprzedaży tej karty będzie siedziba LOT Łeba – Błękitna Kraina. Termin ważności karty będzie obowiązywał od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019. Sprzedaż rozpocznie się również z dniem rozpoczęcia obowiązywania karty. Do karty zostanie dołączona broszura zawierająca szczegółowe informacje na temat projektu oraz wysokości zniżek u danych podmiotów.

Jednorazowy koszt karty to kwota 20 zł. Karta będzie wystawiana imiennie i będzie ważna jedynie po oka kazaniu dowodu osobistego u danego partnera. Projekt z roku na rok będzie rozwijał się i rozbudowywał. Rabaty będą dotyczyły m.in. wstępów do atrakcji turystycznych, przewozów, zniżek w restauracjach i kawiarniach, zniżek na koncerty organizowane w Łebie, wycieczki, zniżki do sklepów z pamiątkami oraz usług SPA.

W ten sposób Gmina Miejska Łeba chce zachęcić turystów do odwiedzenia Łeby w sezonie letnim. Emisji karty towarzyszyć będzie kampania promocyjna. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w LOT „Łeba – Błękitna Kraina”.