Stanisław Wojtera zostaje członkiem zarządu ACI Europe

fot. PPL

Prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera został wybrany na członka zarządu Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych – ACI Europe. Decyzja zapadła podczas głosowania w Barcelonie, gdzie Wojtera wygrał z Jesusem Caballero Pinto, prezesem lotniska w Sofii.

Prezes Polskich Portów Lotniczych wybrany do zarządu Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. W głosowaniu przeprowadzonym w Barcelonie pokonał swojego kontrkandydata, którym był Jesus Caballero Pinto.

„To wielki zaszczyt, ale też docenienie roli Polskich Portów Lotniczych i równocześnie sukces Polski. Ważne jest, aby w organizacji takiej, jak ACI był również uwzględniony silny głos z naszego regionu” – powiedział Stanisław Wojtera.

Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych przekonywał, że Europa Środkowo-Wschodnia to region, który rozwija się i nadal będzie się szybko rozwijał.

„Rolą ACI Europe jest inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej lotnisk i instytucji współpracujących. Dzięki niej możemy się rozwijać, bazując na wspólnej wiedzy i doświadczeniach oraz jednocześnie lepiej wykorzystywać nasze potencjały. Cieszę się, że będę miał wpływ na rozwój lotnictwa w nadchodzącym okresie, kiedy stoją przed nami nowe wyzwania, a jednocześnie po skali ruchu, jaki obecnie notujemy, widzimy, jak bardzo ludzie chcą latać i jak bardzo lotnictwo jest potrzebne” – dodał Stanisław Wojtera.

Jako członek zarządu ACI Europe zamierza sprzeciwiać się regulacjom ograniczającym lotnictwo, działać na rzecz portów regionalnych i dobrego wizerunku lotnictwa jako branży.

Stanisław Wojtera jest prezesem Polskich Portów Lotniczych od 2020 roku. Rozwój działalności międzynarodowej jest jednym z elementów jego strategii. Za jego kadencji Polskie Porty Lotnicze założyły w 2021 roku Stowarzyszenie Portów Lotniczych Grupy Wyszehradzkiej (V4+ Airports Association), które służy bieżącej wymianie doświadczeń i jest organizatorem międzynarodowej konferencji AIR (edycja 2023 odbędzie się w Słowenii). W czerwcu tego roku przedstawiciele ok. 60 portów lotniczych spotkali się na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego ACI.

Głównym zadaniem ACI Europe, oprócz wymiany doświadczeń, jest aktywny lobbing w instytucjach europejskich. Prezesem zarządu ACI Europe jest Javier Marin, wiceprezes hiszpańskiego grupy zarządzającej lotniskami AENA. ACI Europe jest częścią ogólnoświatowego stowarzyszenia ACI World.