SOIT: mamy obroty w wysokości ćwierć miliarda złotych

AG

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel zorganizowali w 2018 roku 646 wyjazdów zagranicznych, w których wzięło udział 35 362 osób. W 10. rocznicę założenia SOIT przedstawił pierwszy w Polsce Barometr. Ma on pokazać realną siłę nie tylko SOIT, ale i całej branży wyjazdów Incentive.

SOIT od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2019 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA I ona też opracowała raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu SOIT, podkreślił: „Do tej pory nikt tak naprawdę rzetelnie nie policzył i nie pokazał, jakimi pieniędzmi obracamy. Publikując Barometr, chcemy namówić agencje i firmy nie należące do SOIT, żeby do nas się przyłączyły lub żeby wzięły udział w kolejnym badaniu. Im więcej firm weźmie udział w następnej edycji, tym łatwiej będzie ocenić moc naszej branży.”

Krzysztof Pobożniak, pomysłodawca badania Barometr SOIT, dodał: „Po raz pierwszy pokazujemy publicznie tak szczegółowe dane SOIT. Badania przeprowadziliśmy na podstawie ankiet wysłanych do 22 naszych członków. Odpowiedziało na nie 20 firm. Badanie wykonywane było przez 5 lat z rzędu wśród członków SOIT. Badania za 2017 i 2018 rok oraz prognoza na 2019 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.”

W tym roku będzie prawie 700 wyjazdów

Członkowie SOIT w 2018 roku zorganizowali 646 wyjazdów zagranicznych. W 2015 było ich 674, w 2016 – 604, 2017 – 729. W prognozie czlonkowie SOIT deklarują realizację 695 wyjazdów w 2019 roku. W ubiegłym roku średnia zorganizowanych wyjazdów wynosiła 29 imprez na jednego członka. 5 proc.z nich zorganizowało ponad 50 wyjazdów. Średnia liczba prognozowanych na 2019 rok wyjazdów dla Agencji SOIT wynosi 31.

Liczba wyjazdów zorganizowanych do krajów europejskich wyniosła w 2018 roku 404, w 2019 ma być ich (według prognoz) 410. 37 proc. agencji zorganizowało 15-19 wyjazdów w roku.

Liczba wyjazdów zoragnizowanych poza Europę wyniosła w ubiegłym roku 242. 42 proc. firm zorganizowało 5-9 wyjazdów. W teem roku prognozowana liczba wyniesie 285, 47 proc. agencji zorganizuje 15-24 wyjazdy w roku.

Łukasz Adamowicz podkreślil, że prognozy są bardzo realne, bo większość imprez zamawianych jest z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i czonkowie SOIT znają ich w miarę dokładną liczbę na ten rok.

Niemałe budżety

65 proc. wyjazdów europejskich w 2017 roku miało budżet powyżej 5000 zł (w tym 40 proc. – budżet w wysokości 4000 – 5000 zł). Z kolei w 2018 roku 70 proc. wyjazdów europejskich miało budżet powyżej 5000 zł (w tym 55 proc. – budżet w wysokości 4000 – 5000 zł)

Jeśli chodzi o wyjazdy pozaeuropejskie, to w 2018 roku 95 proc. z nich posiadało budżet powyżej 8000 zł a 45 proc miało budżet powyżej 10000 zł

Krótkie wypady do Europy

Średni czas trwania wyjazdów w Europie od 2017 roku wzrósł z 3 do 4 dni. W 2018 roku wyjazdów czterdniowych odnotowano 112 (w 2017 – 104)
Średni czas trwania wyjazdów pozaeuropejskich od 2017 roku zmalał z 8 do 7 dni. 79 wyjazdów trwało właśnie 7 dni. Z kolei 13 trwalo 10 dni.

Duże grupy

Średnia liczebność grupy realizowana przez firmy zrzeszone w SOIT wyniosła w 2018 roku 42 osoby. 42 proc. imprez liczyło 20 – 30 uczestników i taki sam procent liczyły wycieczki, w których uczestniczyło 50 – 100 osób..
W 2017 roku firmy SOIT obsłużyły – 39 414 osób (25 793 – Europa, 13 618 – kraje pozaeuropejskie), zaś w 2018 roku – 35 362 osób (21 919 – Europa, 13 443 – kraje pozaeuropejskie). Prognoza na 2019 rok przewiduje 37.423 osób ((22 555 – Europa, 15 168 – kraje pozaeuropejskie)

Obroty

Obroty firm SOIT z wyjazdów incentive wyniosły w 2018 roku 213 400 000 zł. (w 2015 roku – 206 105 263 zł).

W 2019 roku SOIT szacuje wzrost obrotów do poziomu 224 400 000 zł.
Członkowie SOIT szacują, że wyjazdy przez nich organizowane stanowiły w 2018 roku 33 proc. rynku polskiego wyjazdów incentive, zaś tym roku udział ten wzrośnie do 35 proc..
Szacowana wielkość polskiego rynku wyjazdów incentive w 2018 roku to 652 914 652 zł wobec 695721 393 zł w 2017 roku.

Klienci

Największą liczbę klientów dostarcza branża ubezpieczeniowa – 60 proc. (w 2017 było to 80 proc.), branża finansowo-bankowa – 40 proc. (w 2017 – 66 proc.), branża motoryzacyjna – 40 proc. (w 2017 – 45proc.) i branża IT – 45 proc. (w2017 – 40 proc.).
Z barometu wynika również, że maleje liczba firm starujących w przetargach. Według Krzysztoafa Pobożniaka, to dobry sygnał dla branży incentive, bo SOIT chce ograniczyć liczbę składanhch ofert do 3 – 4. W 2018 roku w 74 proc. wypadków ofertę przetargową kierowano do 4-6 agencji.

Średni czas trwania przetargu w 2018 roku, to w 30 proc. – 2 – 4 tygodnie, w 35 proc. – 4 – 8 tygodni, w 15 proc. – powyżej 8 tygdoni. Łukasz Adamowicz skomentował: „Najbardziej korzystnym i najbardziej realnym jest przedział 4 – 8 tygodni.”

Jeśli chodzi o czas na przygotowanie oferty dawany przez klienta agencji, to w 2018 roku w 25 proc. było 5 -6 dni, w 30 proc. – 7 – 8 dni, w 20 proc. – 9 – 10 dni a w 15 proc. – 11 – 14 dni.

Co decydowało o przyjęciu lub odrzuceniu oferty?
W 85 proc. przypadków proponowana cena (rok wcześniej aż w 95 proc.), zaś w 65 proc. – program.

Dobry nastrój

Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2018 roku (w skali 0-10) wynosił 6,7. 50 proc. ankietowanych oceniło nastrój na od 8 do 10 pkt.

{gallery}8626{/gallery}