Sławomir Szulc nowym prezesem Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

materiały prasowe

Sławomir Szulc, dyrektor generalny Exim Tours zastąpił na stanowisku Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Krzysztofa Piątka.

Nowe władze PZOT zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie organizacji. Kadencja nowego prezesa potrwa cztery lata. W zarządzie znaleźli się prezesi Grecosa, Itaki, Neckermanna oraz Rainbow.

Krzysztof Piątek był prezesem PZOT przez dwie kadencje, początku istnienia związku czyli od 2011 roku.

Sławomir Szulc był w przeszłości m.in. dyrektorem biura GTI, właścicielem internetowego serwisu Traveloppa. W czerwcu dwa lata temu został dyrektorem zarządzającym biura Exim S.A.