SITE Poland stawia na profesjonalizację rynku

archiwum SITE Poland

SITE Poland tworzy autorską koncepcję PITCH i buduje w Polsce „boisko” wymiany międzynarodowych doświadczeń.

Rok 2018 obfitował w nowe wydarzenia w SITE Poland. Wszystko dzięki wdrożeniu autorskiej koncepcji przedstawiającej Polskę jako lidera branży incentive travel w Europie Centralnej.

Koncepcja PITCH (Polish Incentive Travel Central Hub) – to w skrócie zaproszenie przedstawicieli branży z Europy Centralnej i polskich specjalistów do wspólnych działań na naszym „boisku”.

Polska to lider regionu, nie tylko pod względem liczby członków stowarzyszenia – (rekordowy 2018 rok z 42 członkami SITE Poland), ale również innowacyjności, doskonałej organizacji i kreatywności rodzimej branży incentive.

23 stycznia w hotelu Novotel Warszawa Airport odbyło się noworoczne spotkanie SITE Poland, na którym, w obecności ponad 30 członków, zarząd podsumował miniony rok i wyznaczył cele zgodne z koncepcją PITCH na rok 2019. Spotkanie było również okazją do pozyskania świeżych branżowych informacji od partnera wydarzenia – PLL LOT. Aby wspomóc opracowanie wspólnej wizji dalszego rozwoju stowarzyszenia wprowadzono elementy gry coachingowej “Podróż Bohatera”.

Cezary Wilemajtys , prezes SITE, powiedział: „W 2019 roku SITE Poland konsekwentnie realizuje strategię budowy PITCH. Rozmawiamy w imieniu branży incentive travel w Polsce z partnerami z całego świata, prowadzimy intensywne prace w komisjach tematycznych, zostaniemy instytucją wydającą certyfikaty pilotów incentive travel obowiązujące w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wszystkie te działania podsumujemy na planowanym na listopad drugiej edycji Incentive Travel Excellence Night”.

W 2018 roku stowarzyszenie koncentrowało się na wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, integracji polskiej branży i lokalnych działaniach edukacyjnych. Przedstawiciele SITE Poland brali udział w istotnych branżowych wydarzeniach, wzmacniając tym samym pozycję stowarzyszenia na rynku międzynarodowym. W styczniu 2018 r zarząd wziął udział w organizowanym w Rzymie SITE&MPI Global Forum, w czasie którego prowadzono m.in. rozmowy o planach działalności polskiego oddziału. Reprezentanci stowarzyszenia wzięli udział w najważniejszych targach branżowych w Europie – IMEX we Frankfurcie i spotkaniu SITE Chapter Leaders, oraz podczas IBTM Barcelona w międzynarodowym spotkaniu członków SITE.

Realizując koncepcję PITCH, SITE Poland stawia na profesjonalizację rynku.

Powołane zostały komisje tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie kluczowych dla branży incentive travel tematów, rozwiązywanie problemów oraz współpraca z najważniejszymi podmiotami na rynku. Wśród utworzonych komisji są: Komisja ds. Incentive Travel, Podkomisja ds. Linii Lotniczych, Podkomisja ds. Współpracy z Zagranicą, Podkomisja ds. Hoteli, DMC i Convention Bureau i Komisja ds. Tour Managerów Incentive Travel. SITE Poland zakończył też pierwszy etap przygotowań opisu ramy kwalifikacji dotyczącej pilotowania imprez typu incentive. Po ukończeniu drugiego, w 2019 r. SITE Poland ma stać się oficjalną instytucją certyfikującą pilotów i koordynatorów wyjazdów incentive.

Podsumowanie działań w ramach autorskiej koncepcji PITCH zostało przedstawione na listopadowej gali Incentive Travel Excellence Night. ITEx Night to pierwsze tego typu i na taką skalę, wydarzenie w Polsce. Jego współgospodarzami byli SITE Poland i firma Travel Bidder. Wśród 300 gości znaleźli się ambasadorzy, przedstawiciele mediów i najważniejszych stowarzyszeń branży MICE, lokalni liderzy rynku i ponad 150 ekspertów branży incentive travel z całego świata. To była doskonała okazja do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, a także do pokazania jak wiele dzieje się na naszym „boisku”. Odbiór wydarzenia był tak entuzjastyczny, że weszło ono na stałe do kalendarza SITE Poland i niebawem doczeka się kolejnej edycji.

Dodatkowo w 2018 roku stowarzyszenie objęło swoim patronatem takie inicjatywy jak szkolenie „Ustawa o imprezach turystycznych bez tajemnic” zorganizowane przez THINK MICE, Global Meetings Industry Day SITE&MPI, Global Exibition Day, czy Arłamów MICE Games, Student Event Day oraz targi Meet The Bidder i towarzyszące im szkolenia Incentive Booster prowadzone przez Kadry Turystyki. Realizując działania CSR, w grudniu członkowie stowarzyszenia zaangażowali się w organizację akcji charytatywnej „Przygody w Podróży”, którą stowarzyszenie będzie powtarzać każdego roku.