SITE Poland nagrodzone w kategorii „Excellence in Sustainability”

Nagroda została została przez międzynarodowe jury i ogłoszona podczas hybrydowej konferencji zorganizowanej przez Site Global 2 lutego. Doceniono kompleksowość działań oddziału SITE w Polsce za rok 2019 w tym obszarze.

Konferencja odbyła się pod hasłem „The power within us an among us”.

Temat CSR obecny był również w panelach eksperckich i grupach dyskusyjnych.

Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Polska, powiedziała: „Site Polska przykłada dużą uwagę do odpowiedzialnych działań CSR. W tym celu rozpoczęliśmy w 2018 roku projekt „Our impact on people, society and the planet”. W ramach tego projektu podejmujemy różne inicjatywy, które odpowiadają na potrzeby i zainteresowania członków jak też całej branży i otoczenia. Warto wspomnieć naszą cykliczną akcję „Travel Clown”, spotkania z cyklu „zero waste”, czy wsparcie fundacji opiekującej się zwierzętami. Wszystkie one przynoszą nam wiele satysfakcji i dobrych emocji. Inicjatywy te mimo trudności kontynuowaliśmy w 2020 roku i przyniosły wiele radości nam i tym, do których je kierowaliśmy. W 2021 r. zaczynamy od zahcęty aby 1% podatku przekazać na rzecz Fundacji Runa. Kolejna inicjatywa to warsztat pt.: „Zero waste jako ratunek dla planety i element oferty dla klientów”. Zachęcamy do współdziałania nie tylko członków Site, ale wszystkich, którym temat CSR jest bliski.”

Przemysł spotkań: nasza sytuacja jest dramatyczna